SOSYOLOJİ VE DİṄ, 229‐248
-Robert WUTHNOW (Çev. İhsan ÇAPCIOĞLU)

İSLAM VE SEKÜLER KAVRAMI ̇, 397-412
-Malcolm D. Brown(Çev. M. Ali KİRMAN )

AHLAKI NASIL KORUMALI?̇, 334-351
-Abdülllatif Nevzat (Çev. Muhammed Ali YAZIBAŞI )

EPİSTEMOLOJİ̇, 534-543
-JEPPE SİNDİNG JENSEN (ÇEV. ALİ ÇETİN )

LİBERALLER VE TOPLULUKÇULAṘ, 401
-Amitai ETZIONI (Çev. Habibe Gülsüm MüfTülEr )

Modern dönemde Ta‘rîb Hareketi̇, 264-279
-Nicolas Dobrichan (Çev. Yaşar DAŞKIRAN )

DİN SOSYOLOJİSİ̇, 174-199
-Joachim Wach (Çev. Zeki ARSLANTÜRK - Zeynep Beyza BULUT)

DİN SOSYOLOJİSİNDE KLASİKLER: BELİRSİZ BİR MİRAṠ, 222-231
-Roger O’TOOLE (Çev. İhsan ÇAPCIOĞLU & Sinan YILMAZ )