ÖTEKİLEŞTİRME: SEMBOLİK ETKİLEŞİMCİ BİR BAKIŞ

Author:

Year-Number: 2014-16
Number of pages: 206-227
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir kişi ya da grubun diğerlerinin gözü ününde farklılaşmaya başlaması, değiş- mesi süreci olarak tanımlanan ötekileştirme, birçok Türk ve yabancı sosyolog tarafndan incelenmiştir. Ötekileştirme kavramının Sembolik Etkileşimci teori tarafından incelenmesi, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa literatüründe geniş yer tutmasına rağmen Türk literatüründeki kaynak sayısı oldukça azdır. Makaledeki temel amaç öteki kimliğinin duygusal sosyalizasyonudur. İnsanlar geçmişten günümüze kadar sürekli sosyalleşme ihtiyacı gütmüşlerdir. Bu sü- reç içerisinde toplumlar meydana gelmiştir. Sosyalleşme, toplumları meydana getirme süreci olarak düşünüldüğünde, kişilerin duygularının karşılıklı olarak aktarılma süreci bazı bireylerin dışında gelişmeye başlaması ile ötekileştirme oluşturacaktır.

Keywords

Abstract

Othering is explained as Begining of a group and a person to diverge in front of the others; was examined so many Turkish and foreign sociologist. Examinaton of the concept of alienaton by the symbolic interactonist theory, although there are so many resource in Unite States of America and Europe literature, In Turkish literature, there are relatvely few resources. In artcle the main intent is the identty of other socializaton of emotonal. Humans intented the need of socializaton from the past to the present. In this process, Society has emerged. When socializaton was considered as a the emerged of societes, othering will be exist except for some persons as their feelings with the start of the process of transmission of the mutual form of alienaton.

Keywords