Tağlib Kabilesi’nin İslâm Devletİ egemenliği altına alınma süreci
The Process of Taking Beni Tağlib Under the Islamic Dominaton

Author : -Abdurrahman DEMİRCİ
Number of pages :  347

Abstract

Beni Tağlib, Arap yarımadasının köklü kabilelerinden birisiydi. Yarımadanın karakteri haline gelen kabilevî mücadelelerde ön sıralarda olmasıyla dikkat çekmiştr. Bu duruşunda kabilecilik yanında zamanla yaşadığı inanç değişimlerinin de önemli bir etkisi vardır. Bu mücadeleci tavrını İslam’a karşı da sürdürmüş, İslam’ın yayılma sürecinde Bizans ve Farsların desteğiyle Müslümanlarla çatş- ma içinde olmuştur. Hata İslam egemenliği altna alınırken de uzlaşmaz duru- şunda ısrar etmiştr. Çalışmamızda Beni Tağlib kabilesinin İslam devletnin kuruluşu sürecindeki tavrını ve kendilerine uygulanan sıra dışı zimmet politkasını ele alacağız

Keywords

Tağlib Kabilesi, Ömer, Cizye, Zekât, Vafiz

Read: 1,836

Download: 954