Tağlib Kabilesi’nin İslâm Devletİ egemenliği altına alınma süreci

Author:

Year-Number: 2013-13
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-05 16:53:47.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages:  347
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Beni Tağlib, Arap yarımadasının köklü kabilelerinden birisiydi. Yarımadanın karakteri haline gelen kabilevî mücadelelerde ön sıralarda olmasıyla dikkat çekmiştr. Bu duruşunda kabilecilik yanında zamanla yaşadığı inanç değişimlerinin de önemli bir etkisi vardır. Bu mücadeleci tavrını İslam’a karşı da sürdürmüş, İslam’ın yayılma sürecinde Bizans ve Farsların desteğiyle Müslümanlarla çatş- ma içinde olmuştur. Hata İslam egemenliği altna alınırken de uzlaşmaz duru- şunda ısrar etmiştr. Çalışmamızda Beni Tağlib kabilesinin İslam devletnin kuruluşu sürecindeki tavrını ve kendilerine uygulanan sıra dışı zimmet politkasını ele alacağız

Keywords

Abstract

Beni Tağlib was one of the rooted tribes in Arab peninsula. It had a prominent positon in tribal struggles which were the characteristc of the peninsula. Beside tribalism, changes in its belief through tme have also affected its manner. It had maintained a combatve attude against Islam and had clashed with Islam’s expansionism by the support of Persia and Byzantne. Beni Tağlib insisted on its uncompromising manner even in the process of taken under the Islamic dominaton. The paper analyzes Beni Tağlib’s attude in the period of foundaton of the Islamic state and the unusual Zimmet policy implemented for the tribe.

Keywords