MANTIK ARAŞTIRMALARINDA USUL/METOD: ARAŞTIRMALARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE YAZIM İLKELERİ ÜZERİNE

Author:

Year-Number: 2018-23
Number of pages: 24-43
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Akademik araştırmalarda ilgili bilim dalının gereği olan kriterlere riayet etmek, doğru sonuçlara varmak açısından bir gerekliliktir. Araştırma yöntemleriyle ilgili bir genel başvuru kılavuzu ve araştırma notu hazırlamanın mantıkla ilgili olduğu kadar felsefi ve ilmî faaliyetler için de uygun olacağı düşüncesiyle bu çalışma yapılmıştır. Amaç, öğrencinin araştıracak konu seçmesini, o konuda yararlanacak kaynaklar bulmasını, not almayı, alınan bilgileri değerlendirmeyi ve bunlardan çıkan sonuçları anlaşılır bir biçimde sunmayı kolaylaştırmaktır

Keywords

Abstract

In academical researches, it is necessary to comply with the criterion of related scientific branch in the sense of coming up with accurate results. This study is prepared in order to supply general guideline on research techniques not only for logic but for all philosophical and scientific activities. The aim of this work is to ease for students selecting a research topic, finding sources, taking notes, evaluating possessed knowledge and proposing the results apprehensibly.

Keywords