ARİSTOTELES’TE CEVHERİN BİLGİSİ

Author:

Year-Number: 2013-13
Number of pages: 377
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Aristoteles, felsefe tarihi içerisinde en önemli flozoflardan biridir. O, kurmuş olduğu felsef sistemle kendisinden sonraki flozofları derinden etkilemiştr. Onun felsef sisteminin en önemli parçasını ise metafziği oluşturur. Aristoteles, metafzik teorisini bir takım temel kavramlar üzerine bina etmiştr. Bu kavramlardan belki de birinci sırada geleni cevher kavramıdır. İşte çevirisini yaptğımız bu makalede Aristoteles’in cevher kavramı ve bunun bilgisi üzerinde durulmuştur. Makalenin müellif, önemli Aristoteles uzmanlarından biri olan Robert Heinaman’dır. Bu incelemede Heinaman, Aristoteles’e atedilen üç temel önermeyi (a-hiçbir tümel, cevher değildir, b- bilgi, en gerçek olanın bilgisidir ve c- bilgi, tümellerin bilgisidir) esas alarak konuyu tartşmıştr.

Keywords

Abstract

Aristotle is one of the most important philosophers in the history of philosophy. He deeply influenced later philosophers through the philosophical system which he established. His metaphysic is one of the most important parts of his philosophical system. Aristotle founded his metaphysical theory on some basic concepts. One of them perhaps the best of these concepts is the concept of substance. This artcle that we have translated has focused on Aristotelian concept of substance and its knowledge. The author of the artcle is Robert Heinaman who is one of the important experts of Aristotle. In this review, Heinaman discussed the issue that three propositon atributed to Aristotle (aNo universal is substance, b-Knowledge is of what is most real, c- Knowledge is of universal) on the basis of three fundamental propositons.

Keywords