ARİSTOTELES’TE CEVHERİN BİLGİSİ
Knowledge of Substance in Aristotle

Author : -Robert Heinaman (Çev. Kamil KömüRcü )
Number of pages : 377

Abstract

Aristoteles, felsefe tarihi içerisinde en önemli flozoflardan biridir. O, kurmuş olduğu felsef sistemle kendisinden sonraki flozofları derinden etkilemiştr. Onun felsef sisteminin en önemli parçasını ise metafziği oluşturur. Aristoteles, metafzik teorisini bir takım temel kavramlar üzerine bina etmiştr. Bu kavramlardan belki de birinci sırada geleni cevher kavramıdır. İşte çevirisini yaptğımız bu makalede Aristoteles’in cevher kavramı ve bunun bilgisi üzerinde durulmuştur. Makalenin müellif, önemli Aristoteles uzmanlarından biri olan Robert Heinaman’dır. Bu incelemede Heinaman, Aristoteles’e atedilen üç temel önermeyi (a-hiçbir tümel, cevher değildir, b- bilgi, en gerçek olanın bilgisidir ve c- bilgi, tümellerin bilgisidir) esas alarak konuyu tartşmıştr.

Keywords

Aristoteles, cevher, bilgi, tümel bilgi, potansiyel bilgi, aktüel bilgi.

Read: 1,487

Download: 780