KUR’AN’DA GEÇEN KALP KAVRAMININ ANLAŞILMASINDA SİSTEM ANALİZİNİN ÖNEMİ

Author:

Year-Number: 2013-14
Number of pages: 312-335
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kur’an’da bahsedilen kalbin fiziki sistemimize (evren) ait bir yapısı yoktur. Aksini ispatlayamayışımız onun sistemimizin herhangi bir bileşeninden meydana gelmediğini gösterir. Ancak varlığı fonksiyonel bağlamda kişi tarafından öznel deneyimle anlaşılan kalp konusunda doğanın dışarıda bırakılması söz konusu olamaz. Kalbin kendisine ait bir sistemi vardır. Bu da biyolojik yönümüzün ait olduğu fiziki sistemimizle bir şekilde etkileşim ve iletişim içerisindedir. Bunların hepsi belli bir ilim çerçevesinde gerçekleşmektedir. Bu yaklaşım tarzı, kalbimizin de yine belli bir ilimle anlaşılabileceğini ve onun yine belli kaideler çerçevesinde inşa edilebileceğini anlatmaktadır. Sistem analizi epistemik seviyeleri gündeme getirir. Buradaki sistemler doğal sistemlerdir. Doğal sistemler kendisini doğru bir şekilde okumaya çalışana dinamik bir süreç yaşatır. Bu süreçte kalp başrol oynar. Bu sebeple kalbin sistem veya sistemlerle gireceği reaksiyonlar önemlidir.

Keywords

Abstract

The heart mentoned in the Qur’an has no structure belonging to our physical system. The fact that we are unable to refute this shows the heart is not made of any of the components of our system. However, it is impossible to exclude nature as regards to the heart of which presence is understood from subjectve experince by the human being in a functonal connecton. The heart has a system of its own. In some ways, this has an interacton and communicaton with our physical system to which our biological aspect belongs. All of these happen within the framework of a partcular science. This style of approach tells us that our heart can be understood again within the framework of a partcular science and it can be built on partcular bases. System analysis raises epistemic levels. The systems available here are natural systems. The one who tries to read natural systems accurately experince a dynamic process.In this process, the heart plays a major role.Therefore,the reactons of the heart to system(s) count.

Keywords