ROLAND BARTHES’DA ANLATI VE SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİNİN İMKÂNI ÜZERİNE

Author:

Year-Number: 2017-21
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-07 14:49:32.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 56-71
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yüzyıl dilbilim çalışmalarının içerisinde söylem ve anlat gibi dilsel yapılanmaların çözümlemeleri oldukça popüler bir konudur. Ancak bu çözümlemeleri bir yapı olarak ele aldığımızda bunu yapısalcığın en önemli temsilcilerinin oldu- ğu Fransız dilbilimcilerine dönerek yapmak daha doğru görünmektedir. 1960 ve sonrasında bu yapısalcı akımın pekte sadık olmayan takipçilerinden biri olan Barthes bu dilbilimcilerden biridir. Barthes metnin nihayete ulaşmış, tamamlanmış bir yapıt olmadığını ifade eder. Ona göre metin, okurun her seferinde yeniden yazdığı, bir süreç olarak katıldığı bir yapılanmadır. Böylelikle bu metin çözümlemesi, dilbilim içerisinde tanımlanan yapısalcı yaklaşımların dışında kalmıştır. Barthes’a göre metin bir nesne ya da yapı değildir. Böylelikle metin, herkes için aynı anlamın yakalandığı belirli bir yapıdan çok her yeni okumada yeniden kurulan bir yapılanmadır. Bu makalede Barthes’ın metin ve yapı üzerinden nasıl özgün bir anlat ve söylem çözümlemesine kapı araladığına dair bir betimleme yapılmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

The analysis of linguistc structures such as discourse and narratve in the linguistc studies is a popular topic in this last century. However, it will be more proper to do such an analysis by looking at French linguistcs, the most important representatves of structuralism, especially when dealing with this analysis as a structure. For Roland Barthes, one of the unfaithful followers of the structuralist movement in 1960 and afer, “structure” is not an end but a beginning. Barthes declares that text is not a complete, fnalised work. For him, text is a construct that the reader rewrites and takes part in as a process. Therefore, this text analysis remains out of structuralist approaches defned in linguistcs. Text is not an object or structure according to Barthes’ view. Thus, text is not a specifc structure for which all reader atain the same meaning but a construct that is constructed afer each new reading. In this artcle, an account of how Barthes opens a new horizon in analysing narratve and discourse of text and structure will be provided.

Keywords