Haber ve İnşa Arasındaki Kıraat Farklılığı ve Tefsire Etkisi

Author :  

Year-Number: 2016-19
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-09 11:31:21.0
Language : Türkçe
Konu : Din
Number of pages: 168-189
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, kıraat farklılıklarıyla haber ve inşa arasındaki farkı ortaya çıkarmaktadır. Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; kıraat farklı- lığı ile haber ve nehiy arasındaki fark, ikinci bölümde;kıraat farlılığı ile haber ve istifam arasındaki fark, üçüncü bölümde ise kıraat farklılığı ile haber ve emir arasındaki fark ele alınmaktadır.

Keywords

Abstract

This research reveals differences between khaber and insha in accordance with the difference in their recitaton. It consists of 3 sectons: frstly the difference between khaber and nahy is discussed, secondly the difference between khaber and istfa, thirdly the difference between khaber and amrin accordancewith the difference between their recitaton.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics