BİREYSEL PSİKOLOJİ VE DİN

Author:

Number of pages: 178-195
Year-Number: 2014-15

Abstract

Bu makalede Bireysel Psikoloji açısından; dinin ve Tanrı’nın anlamı, işlevi ve önemi, insanın manevi görevleri ve ruh-beden ilişkisi konu edilmektedir. Ayrıca Bireysel Psikoloji ve dinler arasındaki ilişkiye dikkat çekilmektedir. Bu amaçla çalışmada, Adler’in kuramında yer alan; temel tartışmalar ve kavramlar, temel ruhsal dinamikler, din ve Tanrı ile ilgili fikirler, Bireysel Psikoloji ve dinler arasında yapılan karşılaştırmalar ele alınmaktadır. Alfred Adler tarafından kurulmuş Bireysel Psikoloji, derinlik psikolojisinin üç sacayağından birini teşkil etmektedir. Freud psikolojisinden farklı bir ekol olarak ortaya çıkan Bireysel Psikoloji, bireyi parçalara ayrılamaz bir bütün olarak kabul ederek onun yaşamını ve ruhunu açıklamaya ve anlamaya çalışan sağduyuya dayalı bir değerler psikolojisidir, bir toplum ve kardeşlik psikolojisidir. Bu psikoloji birey için; sorumlulukların bilincinde, insanlığın yararına bir yaşam öngörmektedir. Yaşamda kendisini her yerde gösteren yetersizlik hissini, üstünlük çabasını, toplumsallık duygusunu, telafi etme yeteneğini insan ruhunun temel ve evrensel unsurları olarak kabul etmektedir. Yaşamın bu unsurlarla birlikte devinim gösterdiğini açıklamaktadır. Bireysel Psikolojiye göre bu devinim, tüm yönleri ile bir bütündür, insan ise bu devinim içerisinde etkendir, özne(l)dir ve sorumluluk sahibidir. Dünyevi sorumlulukları olduğu gibi manevi sorumlulukları da vardır. İnsana düşen gö- rev, bunları olumlu bir şekilde çözümlemektir. Bu noktada dinlerin hedeflediği amaç ile Bireysel Psikolojinin amacı örtüşmektedir. Çünkü her ikisi de işbirliğini, toplumsal uyumu, insanlığın refahını ve esenliğini, insanlar için yararlı işler yapmayı esas almaktadır.

Keywords

Abstract

Individual Psychology founded by Alfred Adler consttutes one of the triple trivets of depth psychology. In this artcle it has been aimed to analyze the thoughts about religion and God, spiritual tasks and the doctrines discussed on the theory of Individual Psychology. In additon the relatonship between Individual Psychology and religions is atracted atenton. Therefore, at this study it has been mentoned about basic arguments and concepts, basic psychological dynamics, mind-body relatonship, the meaning and purpose of life, outlook on mankind, life and religion take parts in his theory, and within this context the functon of religion for human and life, and about comparisons Individual Psychology and Religions. According to Adler, life in all its aspects is a whole. Religion as a social reality is part of the whole. Also mankind is actve, subject(ive) and responsible in this process (life). There are his/her moral responsibilites as his/her worldly responsibilites. Individuals’ duty is to resolve them in a positve way. At this point, the purpose of Individual Psychology and religions has coincided with each other. Both of them are based to co-operaton, social harmony, welfare and well-being of humanity, to do useful work for people.

Keywords