AHMET HAMDİ AKSEKİ’NİN “VE’L-ASIR TEFSİRİ”(**) İSİMLİ RİSALESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2014-15
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-08 10:38:27.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 264-287
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ahmet Hamdi Akseki son devrin yetştirdiği büyük âlimlerden biridir. Çok yönlü bir ilmî şahsiyete sahip olan Akseki, dinî ilimlerin her alanında kayda değer eserler ortaya koymuştur. “Ve’l-Asır Tefsiri” isimli risalesi de onun tefsir alanında kaleme aldığı önemli eserlerinden biridir. Risale; inanç, ibadet ve ahlakın temel esaslarını içeren Asır suresini konu etmesi sebebiyle müellifin dinî görüşlerinin de bir özet mahiyetindedir. Biz makalemizde, mutluluğun esaslarını merkeze alarak sureyi tefsir eden Akseki’nin bu risalesini incelemeye çalışacağız.

Keywords

Abstract

Ahmet Hamdi Akseki is one of the greatest scholar who graduated him the last period. Akseki who have a mult-faceted scientfc personality have revealed considerable works in all areas of the basic Islamic sciences. The treatse named by “Tafsir wa’l-Asır” is one of the works he wrote in tafsir. It is a summary of the author’s religious views due to examined Asır surah containing the basic principles of faith, worship, and morality. In our artcle we will try to examine this treatse of Akseki who has exegesised wal-Asır sura by focusing on the principles of happiness.

Keywords