Din ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarının Teorik ve Metodolojik İmkânı: literatürel Bir Değerlendirme

Author:

Year-Number: 2013-13
Number of pages: 1-7
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal bilimler içerisindeki disiplinlerin merkezi önem verdiği noktalar birbirinden ayrılmakla birlikte kullanılan teorik ve metodolojik yaklaşımlar birbiriyle örtüşen bir örgü niteliğindedir. Bu örgünün sosyal olaylara projeksiyon tutabilmesi interdisipliner/ multdisipliner çalışmaların varlığını da anlamlı kılmaktadır. Sosyoloji disiplininde hem evrensel hem de yerel ölçekte geç fark edilen veya görülmeyen dini çalışmalar ile sosyal bilimler alanında rüştünü ispat etmeye çalışan toplumsal cinsiyet çalışmalarının beraberliği henüz teorik ve metodolojik açıdan sistemleştrilememiştr. Dünya ölçeğinde yapılan çalışmaların bile genellikle edisyon kitaplar halinde çıkarılması, araştrmacıların makaleler çerçevesinde konuya eğilmesi, uzun soluklu, nitel araştrmalar netcesinde kapsamlı çalışmaların hala görünmediğine işaret etmektedir. Bu çalışmanın amacı, her iki disiplinin hangi metodoloji veya ilkeler ile alanda var olduğunu/olabileceğini, hangi konular etrafnda şekillenebileceğini, hangi kavramları var etğini açıklamaya çalışmak, mevcut literatür çerçevesinde teorik ve metodolojik olabilirliği tartşmaktr. Sonuç olarak, “eylem-yapı” ve “birey-toplum” dengesini dikkate alan “düşünümsel” çalışmaların din ve toplumsal cinsiyet merkezli araştrmalara kaynak ve imkân sağladığı görülmüştür

Keywords

Abstract

The subjects of social sciences change from felds to felds; however they share theoretcal and methodological approaches and it makes possible the existence of interdisciplinary/multdisciplinary studies. Religion and Gender Studies were neglected in the social sciences for an extended period. Recently, on the one hand, the researchers began to focus on “gender and religion” in history, sociology, sociology of religion, psychology, psychology of religion, politcal sciences, literature etc. On the other hand, the theoretcal and methodological schema of religion and gender has not been clarifed yet. The aim of this study is to assert theoretcal and methodological possibility of religion and gender studies reviewing available literature and discuss what kind of sociological approaches -objectvist and subjectvist- can be applicable for that kind of marriage. As a result, gender and religion based studies are explanatory by an eclectc approach regarding dichotomies of “agency-structure” and “individualsociety”, and understanding by a reflexive outlook

Keywords