Din ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarının Teorik ve Metodolojik İmkânı: literatürel Bir Değerlendirme
Theoretcal and Methodological Possibility of Religion and Gender Studies: Literature Review

Author : -Birsen Banu OKUTAN
Number of pages : 1-7

Abstract

Sosyal bilimler içerisindeki disiplinlerin merkezi önem verdiği noktalar birbirinden ayrılmakla birlikte kullanılan teorik ve metodolojik yaklaşımlar birbiriyle örtüşen bir örgü niteliğindedir. Bu örgünün sosyal olaylara projeksiyon tutabilmesi interdisipliner/ multdisipliner çalışmaların varlığını da anlamlı kılmaktadır. Sosyoloji disiplininde hem evrensel hem de yerel ölçekte geç fark edilen veya görülmeyen dini çalışmalar ile sosyal bilimler alanında rüştünü ispat etmeye çalışan toplumsal cinsiyet çalışmalarının beraberliği henüz teorik ve metodolojik açıdan sistemleştrilememiştr. Dünya ölçeğinde yapılan çalışmaların bile genellikle edisyon kitaplar halinde çıkarılması, araştrmacıların makaleler çerçevesinde konuya eğilmesi, uzun soluklu, nitel araştrmalar netcesinde kapsamlı çalışmaların hala görünmediğine işaret etmektedir. Bu çalışmanın amacı, her iki disiplinin hangi metodoloji veya ilkeler ile alanda var olduğunu/olabileceğini, hangi konular etrafnda şekillenebileceğini, hangi kavramları var etğini açıklamaya çalışmak, mevcut literatür çerçevesinde teorik ve metodolojik olabilirliği tartşmaktr. Sonuç olarak, “eylem-yapı” ve “birey-toplum” dengesini dikkate alan “düşünümsel” çalışmaların din ve toplumsal cinsiyet merkezli araştrmalara kaynak ve imkân sağladığı görülmüştür

Keywords

Toplumsal cinsiyet, din, objektvist-sübjektvist yaklaşım, düşünümsellik

Read: 1,997

Download: 940