AĞ TOPLUMU BAĞLAMINDA ORTA DOĞU’DA MEYDANA GELEN SOSYAL HAREKETLER

Author:

Year-Number: 2014-16
Number of pages: 30-51
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

21. yüzyılın başlarında dünya geçirdiği dönüşümler çerçevesinde birtakım toplumsal hareketlere şahit olmuştur. Çağımızın işaret fişeği olan internetin keşfinden sonra toplumsal yapılar ağ etrafında örgütlenmeye başlamıştır. Bu ağ toplumunda, ağ devletleri olarak niteleyebileceğimiz günümüz devletleri, artık ulus-devlet yapısının yetersiz kaldığı, liberal demokrasinin sorgulandığı, kurumsal yapılarda çözülmelerin yaşandığı, ekonomide kapital sistemin çanlarının çaldığı bir dönemi yaşamaktadır. 2011’de Orta Doğu’da başlayarak bir yangın gibi ülkelere sıçrayan toplumsal hareketler patlak vermiştir. Öncelikle ağ toplumunun kavramsal çerçevesi verilerek bu ağ toplumu bağlamında Orta Doğu’da meydana gelen hareketler ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

At the beginning of the 21st century, the world has witnessed several social movements in the context of transformatons that it went through. Afer the discovery of the internet which is that star shell of our century, the social structures has begun to be organized the network. In this network society the present day states which can be called as ‘network states’ are experiencing a period in which the naton state structure is no more sufcient, the liberal democracy is questoned, there is resoluton in insttutonal structures and in which capital system’s bell rings in economy. At the year 2011, social movements erupted which started in the Middle East like a fre and leaped to other countries. Primarily introducing the conceptual framework, these movements that took place in the Middle East will be handled in the context of network society.

Keywords