TÜRK TOPLUMU BAĞLAMINDA AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ SÜREÇLERİ

Author:

Year-Number: 2017-22
Number of pages: 202-213
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada aile yaşam döngüsü süreçleri ele alınmış ve Türk toplumuna özgü aile yaşam döngüsü süreçleri belirlenmeye çalışılmıştır. Aile yaşam döngüsü, evliliğe hazırlık olan nişanlılık dönemiyle başlayan ve her iki eşin vefatıyla sona eren uzun soluklu bir süreçtir. Bu sürecin başlamasıyla yeni roller üstlenmeye başlayan eşler için her yeni döngü farklı rol ve davranış kalıplarını öğrenmeyi ve uyum sağlamayı gerektirir. Bu anlamda, evliliğin başlangıcıyla birlikte karı-koca rolüne bürünen eşler, çocuğun doğumuyla birlikte anne-baba rolünü, çocuğun okula başlamasıyla eğitimci rolünü, çocuğun ergenlik dönemine ulaşmasıyla psikolog rolünü ve torun sahibi olunca da nine-dede rolünü üstlenirler. Bir döngüde üstlendikleri herhangi bir rolü ölünceye kadar yerine getirirler.

Keywords

Abstract

In this study, the process of family life cycle was considered and the process of family life cycle specific to Turkish society was tried to be determined.The family life cycle is a long-running process that begins with the engagement period, the process of preparation for marriage, and ends with the death of both spouses. For spouses starting to undertake new roles with the beginning of this process, each new cycle requires learning and adapting different roles and behavior patterns. In this sense, the spouses who overtake the role of husband and wife with the beginning of marriage assume the role of motherfather together with the birth of the child, the role of the educator as the child begins to read, the role of psychologist when the child reaches adolescence and the role of grandfather-grandmother when they have grandchild. They perform the role that they assume in any cycle until they die.

Keywords