OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN BİR SOSYAL AĞ OLARAK FACEBOOK’U BENİMSEMEYE, AMAÇSAL VE EĞİTSEL KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARI

Author:

Year-Number: 2017-21
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-07 14:47:50.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 184-219
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştrmanın amacı; okul öncesi öğretmenlerinin, bir sosyal ağ olarak Facebook’un benimsenmesi, Facebook kullanım amacı ve Facebook’u eğitsel kullanım düzeylerine ilişkin tutumlarını ortaya koymaktr. Araştrmanın verileri, betmsel tarama modeliyle, Sakarya ilinde görev yapmakta olan 483 okul öncesi öğretmeninden, Mazman (2009) tarafndan geliştrilen, Facebook’un Benimsenmesi, Facebook Kullanım Amacı ve Facebook’un Eğitsel Kullanım Ölçekleri kullanılarak toplanmıştr. SPSS paket programıyla ortaya çıkan analiz bulguları ışığında okul öncesi öğretmenlerinin Facebook’u yüksek düzeyde benimseyip, sosyal ve eğitsel olarak kullandıkları sonucuna ulaşılmıştr.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to reveal the reason for using and adoptng Facebook as a social network by preschool teachers, and their attudes relatng to the educatonal usage level of Facebook. The data of the study was collected from 483 preschool teachers work in Sakarya Province via descriptve survey model and the method of Mazman (2009) called ‘Adoptng Facebook, Intended Use of Facebook and Educatonal Use Scales of Facebook.' It is reached a conclusion that the preschool teachers adopt Facebook at a high level and use it as social and educatonal.

Keywords