DİYANET HUTBELERİNDE KADIN SÖYLEMİ (2001-2011)

Author:

Year-Number: 2013-14
Number of pages: 80-100
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, 2001-2011 yılları arasında toplam 597 hutbe kadın söylemi bağ- lamında incelenmiştir. Hutbeler dini konuların yanı sıra milli ve sosyal konulara da değinmektedir. Hutbe konularının içinde kadın temasıyla doğrudan veya dolaylı ilişkili hutbe sayısı 161’dir. Bunlardan sadece 13’ü doğrudan kadınla ilgilidir. Kadınla doğrudan ilgili hutbeler daha çok özel günlerle ilişkilendirilmiştir. Eş, anne, kız çocuğu veya birey olarak kadın alt kimliklerinin hiç birinde negatif bir vurguya rastlanmamıştır. Kadına veya kız çocuklarına ayırımcılık ve kötü muamele yapılmaması, saygı ve sevgi gösterilmesi çağrısı ağırlıklıdır. Hutbelerde geçen kadın isimleri de hep olumlu örnek olarak yer almıştır. Genel olarak Diyanet hutbelerinde kadına ilişkin pozitif bir söylemin egemen olduğu söylenebilir

Keywords

Abstract

In this study, 597 khutbas which were delivered between 2001-2011, are analysed in the context of women discourse. Khutbas basically undertake the religious issues along with social and natonal issues as well. Throughout thisstudy it is identfed that, in general, the language which underlines the sexual discriminaton was avoided in khutbas. Hence the issues were considered without any classifcaton of male or female but it was in general. Total number of khutbas that are directly or indirectly related to women are 161 but only 13 are directly related. Those directly related khutbas are generally concerned about the issues related to the peculiar occasion of women. None of a negatve emphasis was observed within the sub-identtes such as wife, mother, daughter or woman as an individual. The discriminaton and abuse against women and girls were called to be avoided and respect and love towards them was intensively encouraged. On the other hand the epitome references of woman characters given in the khutbas were always of a positve example. We may say that, generally the discourse of woman in Diyanet Khutbas is dominantly favorable and constructve in nature.

Keywords