MEZHEPLER VE HZ. PEYGAMBER’İN KARİZMASININ PAYLAŞIMI

Author:

Year-Number: 2018-23
Number of pages: 189-199
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede karizma kavramının tarifi, Hz. Muhammed’in karizması, bu karizmanın paylaşımı, bu çerçevede Sünnilikte rutinleşmesi, Şiilikte daimileşmesi ve Haricilikte yaygınlaştırılması süreçleri ele alınmaktadır. Ayrıca Hz. Peygamberin diğer peygamberlerden farklı olarak kişisel karakteri üzerinde durulmaktadır.

Keywords

Abstract

In this article we dealt with the concept of charisma, the charisma of Muhammed, sharing of this charisma, in this framework the process of routinization of charisma in Sünnism, continiuing of charisma in Shiism and widening of charisma in Haricites. Also we dealt with the personal character of Muhammed differing from other prophets.

Keywords