MEZHEPLER VE HZ. PEYGAMBER’İN KARİZMASININ PAYLAŞIMI

Author :  

Year-Number: 2018-23
Yayımlanma Tarihi: 2018-12-05 07:23:49.0
Language : Türkçe
Konu : Din
Number of pages: 189-199
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede karizma kavramının tarifi, Hz. Muhammed’in karizması, bu karizmanın paylaşımı, bu çerçevede Sünnilikte rutinleşmesi, Şiilikte daimileşmesi ve Haricilikte yaygınlaştırılması süreçleri ele alınmaktadır. Ayrıca Hz. Peygamberin diğer peygamberlerden farklı olarak kişisel karakteri üzerinde durulmaktadır.

Keywords

Abstract

In this article we dealt with the concept of charisma, the charisma of Muhammed, sharing of this charisma, in this framework the process of routinization of charisma in Sünnism, continiuing of charisma in Shiism and widening of charisma in Haricites. Also we dealt with the personal character of Muhammed differing from other prophets.

Keywords


 • Çapcıoğlu, İhsan vd., “Max Weber Sosyolojisinde Karizmatik Otorite ve Dini Liderlik”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2010), Yıl 14, Sayı 2, ss. 51-77.

 • Dabaşi, Hamit, İslam’da Otorite, Çev. Süleyman E. Gündüz, İstanbul: İnsan Yayınları, 1995.

 • Marshal, Gordon, “Karizma”, Sosyoloji Sözlüğü, çev. Osman Akınhay-Derya Kömürcü, Ankara: Bilim ve Sanat Yay., 1999, s. 387.

 • Schoun, Fritschof, İslamı Anlamak, Çev. Mahmut Kanık, İstanbul: İz Yayınları, 2013, 2.bs.

 • Wallace, Anthony F. C., “Akkültürasyon: Yeniden İhya Hareketleri” çev. Ejder Okumuş, Mesihi Beklerken, ed. Ali Coşkun, İstanbul: Rağbet Yayınları, 2003, s.19-42.

                                                                                                    
 • Article Statistics