ERKEN YAŞTA/ZORAKİ EVLİLİKLER VE SOSYO-KÜLTÜREL KÖKENLERİ

Author:

Year-Number: 2014-16
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-08 16:45:07.0
Language : Türkçe
Konu : Din
Number of pages: 228-237
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Erken yaşta/zoraki evlilikler ile ilgili literatürde geçen tanımların genelinde evlilik kararı ve eş seçimi için gerekli olan bilinçli rıza halinin eksikliğine vurgu yapılmıştır. Bu nedenle de zorunlu evlilik kategorisinde görülen ve çok sayıda insan hakkı ihlali ve istismarına yol açan bir gelenek olarak değerlendirilen bu evlilik biçimi, Güney Asya ve Güney Afrika ülkeleri başta olmak üzere Ortado- ğu ve Latin Amerika gibi yerlerde de varlığını önemli düzeyde sürdürmektedir. Yaygınlığı ise Güney Asya ülkelerinde %70’lerden Güneydoğu Asya’da %30’lara şeklinde değişik oranlardadır. Bu bölgelerde yerleşik kültürel düzen, bu tür evlilikleri kendi içinde üreten bir mekanizmaya sahipken yasal sistem de çoğunlukla düzenin devamına karşı ciddi bir engel oluşturmayan, hata bu durumu teşvik edecek biçimde boşluklarla dolu bir yapı niteliği gösterir. Temelinde ise ataerkil siyasal sistem, ona bağlı kültürel tutum ve dinsel algı biçimleri yer alır. Bu sistemin ürettiği cinsiyet ve evlilik kalıplarına eşlik eden erken/zoraki evlilik biçimi; eğitim, ekonomik zorluklar, kültürel ve dini algılamalar, cinsellik ve namus ile ilgili yaklaşımlar ve elbete savaş gibi durumlardan da etkilenir. Daha dezavantajlı konumlarından dolayı kadınlara odaklanan bu çalışmada, kadınların erken/zoraki evlilikler sonucunda, bireysel bağımsızlık, eğitim ve karar alma süreçlerine katılımdan mahrum kaldığı, aile içi şiddete uğrama ihtimallerinin daha yüksek olduğu diğer yandan da sağlık, taciz, istismar, güvensizlik ve hata ölüm riskleriyle karşı karşıya kaldığı ortaya konulmaya; bu manzarayı ortaya çıkaran sistemin yapısal unsurları, mevcut çalışmalar ekseninde irdelenmeye çalışılmaktadır.

Keywords

Abstract

The common emphasis of defnitons about forced/early marriage is there is no free and full consent of person about marriage arrangement and the partner. The traditon which causes so many human right violatons and abuse has been very strong especially in South Asian and Sub-Saharan African countries and some middle eastern and Latn American countries. The prevalence of early/forced marriage varies from %70’s in South Asian countries to %30’s in Southeast Asian countries. The cultural system based on these places has its own mechanism which produces this type of marriages in itself and the legal system has’nt usually been preventng this even it has certain gaps that encourages early/forced marriage. The thing underlies at the botom is the patriarchal politcal system and cultural attudes and religious perceptons atached with it. Early/forced marriage which accompanies with the gender and marriage paterns which the system produced is affected by educaton, economic difcultes, cultural and religious perceptons, approachments of sexuality and honor and war condittons. İn this artcle which focused especially on women because of their disadvantaged positons, it has been suggested that women has been desttute of individual independence, educaton and the partcipaton of decision making process, the rate of possibility of domestc violence is higher and they face of risk of health, abuse, misuse, insecurity and even death in consequence of early/forced marriages and tried to examine the structural elements which created this scene by looking through some present studies.

Keywords