PROF. DR. ZEKİ ARSLANTÜRK’E GÖRE SOSYOLOJİ-DİN SOSYOLOJİSİ İLİŞKİSİ VE DİN SOSYOLOJİSİNİN KONUSU

Author:

Year-Number: 2011-9
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Din
Number of pages: 74-87
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Prof. Dr. Zeki Arslantürk1 M.Ü. İlahiyat Fakültesine 1994 de intsap et. Kendi ifadesine göre bu tarihten önce Din Sosyolojisi alanı ile bir dindar olanın dışında ilgilenmedi. Genel Sosyoloji ve Metodoloji temel alanı idi. İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalın’da göreve başladıktan sonra Din Sosyolojisinde derinlemesine ilgi ve araştrma imkanı buldu. Artk Din Sosyoloğu olmalıydı ve kanaatmize göre öyle de oldu. Bir yandan Din Sosyolojisi derslerini yürütürken diğer yandan Din-Toplum ilişkisi ile ilgili araştrmalar yapt, yüzlerce yüksek lisans ve doktora çalışması yürütü. Bu arada iki ders kitabı yazdı. Sosyoloji (Kavramlar-Kurumlar- Süreçler-Teoriler) adlı kitabı 7. baskıyı, Sosyal Bilimciler İçin Araştrma Metod ve Tekniklerinin 9. Baskısı 2011 yılında Uygulamalı Sosyal Araştrma adıyla yayınlandı. Hoca derslerini ve yürütüğü araştrmaları hep bu kitaplarda ele aldığı konu ve metotlar çerçevesinde din sosyolojisine uyarladı. Hocanın derste kullandığı spotlar dersin öğrencinin hafzasında yer etmesini sağlamakta oldukça başarılı olduğu söylenebilir. O ilk derse bir şişe soda ve bir kutu ayranla girer ve “çocuklar şimdi size kımız yapacağım. Ayranla sodayı karıştracağım; artk bu yeni ürün ne saf sodadır ne de ayran. Benim kımıza benzetğim yeni bir varlık. Ayran toplumu, soda da dini temsil etsin. Bu karışı- mın elementlerinin ilişkisi, süreci ve yapısallaşması din sosyolojisinin konusunu meydana getrir” der ve ilk dersini “Din Sosyolojisinin Konusunun Ne’dirliği” problemine ayırırdı. Aşağıdaki tesbitler benim de katldığım böyle bir dersin tarafmdan tutulmuş ve sistematze edilmiş notlarıdır.

Keywords

Abstract

There are not strict borders between sciences. Especially, although all the social sciences deal with social reality, their focuses on the subject are different from each other. The standard for independence of sciences is their subjects that are unique to themselves and their methods. For this reason, it is required to know the feld of interest and domain of Sociology and Sociology of Religion in accordance with the other sciences in order to defne them. To understand the subject and the methods of Sociology of Religion properly is very important for the studies to be carried out in this feld in terms of forming strong basis on this new science. Moreover, the identfcaton of Sociology of Religion’s domain is closely related to building a correct relaton with Sociology. This artcle discusses all the views and assessments of Prof. Dr. Zeki Arslantürk who is a modern Sociologist of Religion enabling all sociology of religion studies to be on strong infrastructures conceptually, theoretcally and methodically by establishing relatonship between Sociology and Sociology of Religion in his studies.

Keywords