Dünya Dinlerinin Sosyolojisine Giriş

Author:

Year-Number: 2017-22
Number of pages: 54-77
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede bir giriş mahiyetinde olmak üzere Toplum ve Çeşitli Dinî Gelenekler Arasındaki İlişkiler; bu kapsamda, Konfüçyanizm, İslam, Şintoizm, Hinduizm, Budizm, Taoizm, Yahudilik ve Hıristiyanlığın toplumla ilişkileri; dinlerde evrenselleşme ve yerelleşme süreçleri, medeniyetlerin sosyal antropolojisi; İbrahimi dinlerin fenomenolojisi ve dinlerin sosyal psikolojisi ele alınmıştır. Makale kısa bir sonuçla son bulmaktadır.

Keywords

Abstract

In this article it is dealt with the relationship between society and several religious traditions, whitin this framework: Confucianism, Islam, Shintoism, Hinduism, Budhism, Taoism, Judaism and Chiristianity examined; and universalization and parachoalization processes in religions, the social anthropology of civilizations; and phenomenology of Abrahamic Religions; and Social Psychology of World Religions. The article concludes with a conclusion and sources.

Keywords