Dünya Dinlerinin Sosyolojisine Giriş

Author :  

Year-Number: 2017-22
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-29 07:25:22.0
Language : Türkçe
Konu : Din
Number of pages: 54-77
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede bir giriş mahiyetinde olmak üzere Toplum ve Çeşitli Dinî Gelenekler Arasındaki İlişkiler; bu kapsamda, Konfüçyanizm, İslam, Şintoizm, Hinduizm, Budizm, Taoizm, Yahudilik ve Hıristiyanlığın toplumla ilişkileri; dinlerde evrenselleşme ve yerelleşme süreçleri, medeniyetlerin sosyal antropolojisi; İbrahimi dinlerin fenomenolojisi ve dinlerin sosyal psikolojisi ele alınmıştır. Makale kısa bir sonuçla son bulmaktadır.

Keywords

Abstract

In this article it is dealt with the relationship between society and several religious traditions, whitin this framework: Confucianism, Islam, Shintoism, Hinduism, Budhism, Taoism, Judaism and Chiristianity examined; and universalization and parachoalization processes in religions, the social anthropology of civilizations; and phenomenology of Abrahamic Religions; and Social Psychology of World Religions. The article concludes with a conclusion and sources.

Keywords


 • 1 Walter H. Capps, “Society and Religion”, Encyclopedia of Religion, ed. M. Eliade, Cilt: 13, 1987, ss. 375-385.

 • 2 Walter H. Capps, “Toplum ve Din”, çev. Ali Coşkun, Din, Toplum ve Kültür, İstanbul: İz Yayıncılık, 2005, ss. 25-26.

 • 10 Ali Murat Yel, “İslâm’da Büyük ve Küçük Gelenekler ya da İslam Din Antropolojisinde Yük- sek Kültür ve Halk Kültürü”, Çev. Ali Coşkun, Din Antropolojisi, İstanbul: Kesit Yayınları, 2014, ss. 139-143.

 • 12 Marshal G. S. Hodgson, Dünya Tarihinde İslam, çev. Ahmet Kanlıdere, Yöneliş, İst., 1997, s. 23.

 • 14 Marshal G. S. Hodgson, İslamın Serüveni, çev. Heyet, İstanbul: İz Yayıncılık, 1993, c. III, s. 459.

 • 15 Ali İzzetbegoviç, Doğu ve Batı Arasında İslam, çev. S. Şaban, İst.: Nehir Yay., 1992, s. 275- 292.

 • 16 Marshal G. S. Hodgson, İslamın Serüveni, çev. Heyet, İstanbul: İz Yayıncılık, 1993, c. II., s. 368-78, amlf., 1997, s. 61-64.

 • 17 Max Weber, Sosyoloji Yazıları, çev. Taha Parla, İstanbul: Hürriyet Yay., 2.bs., 1987, ss. 228-

 • Capps, Walter H. (1987), “Society and Religion”, Encyclopedia of Religion, ed. M. Eliade, Cilt: 13, ss. 375-385, Newyork.

 • Hodgson, Marshal G. S. (1993), İslam’ın Serüveni, çev. Heyet, İstanbul: İz Yayıncılık, c. I-III.

 • Hodgson, Marshal G. S. (1997), Dünya Tarihinde İslam, çev. Ahmet Kanlıdere, İstanbul: Yöneliş Yayınları.

 • İzzetbegoviç, Ali (1992), Doğu ve Batı Arasında İslam, çev. S. Şaban, İstanbul: Nehir Yayınları.

 • Weber, Max (1987), Sosyoloji Yazıları, çev. Taha Parla, 2. bs, İstanbul: Hürriyet Yayınları.

 • Yel, Ali Murat (2014), “İslâm’da Büyük ve Küçük Gelenekler ya da İslam Din Antropolojisinde Yüksek Kültür ve Halk Kültürü”, çev. Ali Coşkun, ss. 139-145, Din Antropolojisi, İstanbul: Kesit Yayınları.

                                                                                                    
 • Article Statistics