KEMİYET VE KEYFİYET İTİBARİYLE MÜTEŞÂBİH BİR İFADE OLARAK KUR’ÂN’DA “NEFH-İ SÛR”

Author:

Year-Number: 2016-19
Number of pages: 86-101
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kur’ân-ı Kerim’in pek çok yerinde kıyamet koparken ve insanlar yeniden diriltilirken “sûra üfleneceğinden” bahsedilmektedir. Bu ifadenin hakiki mânada bir üfleme mi yoksa mecâzî mânaları olan bir tabir mi olduğu hususu tartışılmıştır. Aynı şekilde sûra kaç defa üfleneceği de ihtilaf konusu olmuştur. Sûra kimin üfleyeceği, o esnada umûmî ölümden istisna edilecek kişilerin kimler olduğu ve arada geçecek zaman konuları da açıkça haber verilmemiştir. Bu makalede müfessirlerin bu hususlardaki görüş ve tercihleri araştırılarak bir neticeye varılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

In many parts of the Qur’an, during the crack of doom and the resurrecton of people the blowing the trumpet has been mentoned. Whether the true meaning of the expression is the genuine meaning of blowing or metaphorical sense of the term has been discussed. Likewise how many tmes the blowing the trumpet will take place also has been a subject of conflict. At the same tme, issues like, who will blow the trumpet, who will be exempted from public deaths and the meanwhile the passing tme have been not explained clearly. In this artcle we investgated the view and preferences of the commentators about this subject and tried to reach a conclusion.

Keywords