1914 Yılında Yayınlanan “Terbiye Mecmuası” ve devamı Olarak 1918 Yılında Yayınlanan “Terbiye” dergileri Üzerine bir değerlendirme
An Evaluaton of “Journal of Educaton” Published in 1914 and as a Contnuaton of it,”Educaton” Journals Published in 1918

Author : -Jawad SIDDIQI - Kubatali TOPCHUBAEV
Number of pages : 331

Abstract

Süreli yayınlar amaçlarına göre bir toplumun sosyal, siyasal, kültürel, ahlaki, dinî ve ekonomik problemlerinin güncel olarak tartşıldığı iletşim ve etkileşim araçlarıdır. Dolayısıyla yayınladıktan dönemin tanınmasında önemli rol oynarlar. Bu makalenin konusu olan “Terbiye Mecmuası” ve “Terbiye” dergileri de yayınlandıkları dönemin eğitm etkinlik ve problemlerinin farklı alan ve düzeyde ele alındığı yayınlardır. “Terbiye Mecmuası” 1914 yılında ve “Terbiye” 1918 yılında Sat Bey’in öncülüğünde Osmanlı Türkçesiyle yayınlanan dergilerdir. Makalenin amacı, kullanılan dil itbariyle bugün yeni kuşak tarafndan tanınmayan ve eğitm alanında ciddi problemleri içeren az sayıda da olsa yayınlanan, kültürel mirasın aktarılmasında önemli rol oynadığını düşündüğümüz dergileri tanıtmaktr

Keywords

Eğitm, eğitm dergisi, Sat Bey

Read: 1,666

Download: 623