DİNİ GRUPLAŞMA ve CeMAATLeŞMe OLGUSUNUN SOSYOLOJİK HARİTASI (ISPARTA ÖRNeğİ)

Author :  

Year-Number: 2012-11
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-02 17:07:46.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 284-291
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords


 • 1. Zeki Arslantürk-Tayfun Amman, Sosyoloji, Kaknüs Yay. İstanbul 2000, s. 249

 • 2. Dr. Adem EFE “DİNİ GRUPLAŞMA ve CEMAATLEŞME OLGUSUNUN SOSYOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ ( Isparta Örneği), 88. Sosyolojiye Giriş, Ed.: İhsan Sezal, Martı Kitap ve Yayınevi, Ankara 2003, 35-36. Wallace, Ruth A- Alison Wolf, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Çev.: Leyla Elburuz& M. Rami Ayas, Punto Yay. , İzmir 2004, Aktaran Dr. Adem Efe “Dini Gruplaşma ve Cemaatleşme Olgusunun Sosyolojik Açıdan İncelenmesi” ( Isparta Örneği), Tuğra Matbaası, Isparta-2008, s. 91.

                                                                                                    
 • Article Statistics