SEKÜLERİZM BAĞLAMINDA AZINLIKLARIN DURUMU: ALMANYA’DAKİ MÜSLÜMAN TÜRKLER ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2018-23
Number of pages: 8-23
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Avrupa’daki Müslüman nüfus göçler sonucu gün geçtikçe artmaktadır. Bu durum Avrupa’daki demografik yapıyı doğrudan etkilemektedir. Aynı zamanda yapılan bu göçler birden fazla dine sahip dinli çok kültürlü çok dilli bir toplum yapısını oluşmasına da sebep olmaktadır. Bu çalışmanın amacı Almanya’da azınlık olarak yaşayan Müslüman-Türkleri sekülerizm bağlamında ele almaktır. Almanya, Avrupa ülkeleri arasında en çok Türk göçmeni alan ülkedir. Çalışmamız sırasında her ülkenin kendine özgü bir sekülerizm serüveni olduğu postulatından yola çıkarak Almanya kendi sekülerizm tarihi çerçevesinde konu ele alınacaktır. Makalede Almanya’ya ilk göç eden nesil ile 3. Neslin durumu kıyaslanarak çalışılmıştır. Bu amaçla bu ‘yeni nesil’ ile mülakat yapılarak , ‘misafir işçilerin’ değişimi gözlemlenmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Muslim population in Europe is increasing day by day with migration. This increasing Muslim population is directly affecting the demography. These migrations also cause a multicultural, multilingual population structure with multiple religions. The aim of this study is to investigate Muslim Turks who live in Germany as minority in the context of secularism. Germany is the country with the highest number of Turkish immigrants among the European countries. With Assumption that each country has its own secularism adventure, in the course of this study the issue will be addressed within Germany’s own history of secularism. In this article the situation of the first-migrating generation to the country will be compared with the 3rd generation. The change of these “guest workers” was tried to be observed by interviewing with this “new generation”.

Keywords