TURİZM DESTİNASYON TERCİHİNDE KOLLEKTİF NOSTALJİ ETKİSİ –ORTADOĞU ÜLKELERİNDEN İSTANBUL’A GELEN ARAP TURİSTLER ÜZERİNDE MUHTEŞEM YÜZYIL DİZİSİ VE TOPKAPI SARAYI HAREM ÖRNEĞİ–

Author:

Year-Number: 2018-24
Yayımlanma Tarihi: 2019-02-27 13:45:13.0
Language : Türkçe
Konu : Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi
Number of pages: 177-184
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son 5 yıldır, çok sayıda Ortadoğulu Arap turistin İstanbul’daki Topkapı Sarayı Harem bölümünü ziyaret etmekte olduğu gözlemlenmiştir. Bu araştırma, İstanbul’a gelen Ortadoğulu Arap turistlerin, Topkapı Sarayı Harem bölümü ziyaretlerinde, Muhteşem Yüzyıl TV dizisini izlemiş olmaları sonucu ortaya çıkan kollektif nostaljik duyguların doğrudan etkili olduğu varsayımından hareket edilerek gerçekleştirilmiş ve hipotezin nitel yöntemle test edilmesi amaçlanmıştır. Doğrudan gözlem metoduyla elde edilen araştırmanın bulguları neticesinde, turizm destinasyon tercihinde kolektif nostaljinin doğrudan etkili olduğu hipotezinin, tüm katılımcı turistler tarafından doğrulandığı gözlemlenmiştir.

Keywords

Abstract

It has been observed for the last 5 years that increasing number of Middle Eastern Arabic tourists visiting the Topkapı Palace Harem Section in Istanbul. It is aimed in this study to test the hypothesis of “there is a direct positive effect of the collective nostalgia on tourism destination choice” since it is assumed for this research that there is a direct effect of the nostaljik emotions that are aroused on the Middle Eastern Arabic audience after watching the Turkish TV serial, Muhteşem Yüzyıl, on choosing Istanbul, which hosts the Harem that is most favoured part in the serial, as a tourism destination. Having derived the data using the observation method applied in the research, it is concluded that the hypothesis of “there is a direct positive effect of the collective nostalgic emotions on choosing tourism destination.” is valid.

Keywords