DİN HİZMETLERİ BAĞLAMINDA DİN GÖREVLİLERİNİN ALMIŞ OLDUĞU HİZMET İÇİ EĞİTİM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A Study on In-Service Training Taken by Religious Ofcers in the Context of Religious Services

Author : -Ahmet DOĞAN
Number of pages : 251

Abstract

Çağımızda meydana gelen pek çok alandaki hızlı gelişmeler, bir yandan var olan bilgilerin bir kısmını geçersiz hale getrmekte, diğer yandan bilinmeyen birçok şeyi açığa çıkarmaktadır. Bilim ve teknolojinin bu denli hızlı bir şekilde geliş- mesi, kişileri ve kurumları bu dinamizme ayak uydurmaya zorlamaktadır. Bu hızlı gelişmelere uyum sağlamanın en etkin ve temel aracı şüphesiz eğitmdir. Hizmet kalitesinin ve personelin niteliğinin geliştrmesini sağlayan en etkin yol kuşkusuz hizmet üreten ve üretlen bu hizmet sunan personelin hizmet içinde eğitlmesi yoludur. Bu çalışma, din görevlilerinin hizmet içi eğitme bakış açı- larını, tutum ve görüşlerini, din görevlilerinin hizmet içi eğitm tutumlarında bağımsız değişkenlere göre farklılaşma olup olmadığını, ölçekten alınan puanlarla yaş ve hizmet süresi arasındaki ilişkiyi, hızla gelişen insanî ve sosyal gelişim karşısında din görevlilerinin almış oldukları hizmet içi eğitmin yeterliliğini, din görevlilerinin, kendilerini yetersiz hissetkleri ve eğitm almak istedikleri alanları tespit etmeyi amaçlamaktadır

Keywords

Din hizmetleri, din görevlisi, eğitm, hizmet içi eğitm.

Read: 1,913

Download: 947