ERGENLER İNTERNET OYUNLARINA NEDEN BAĞIMLILAR: TAYVAN’DA BİR MÜLAKAT ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2013-14
Number of pages: 398-411
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın iki amacı vardır: ilki, online oyun bağımlılarının bilinçli ve bilinç- siz psikolojik motivasyonlarını keşfetmek diğeri de buna ek olarak yüzeysel ve kaynak motivasyonlar arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Online oyun bağımlısı 10 Tayvanlı ergen, derinlemesine mülakat için seçildi. Cümle tamamlama test ve yarı yapılandırılmış mülakatla veri toplandı ve şu dört alanda analiz edildi:(1)yüzeysel motivasyonlar (2)kaynak motivasyonlar (3) kişinin kendi algısı ve (4) gerçek hayattaki kişilerarası ilişkiler. İçerik analizinden sonra, farklı temalarla beş kategori oluşturuldu: (1) ergenlerin psikolojik ihtiyaçları ve motivasyonları (2) bağımlıların günlük odak noktası olarak online oyunlar (3) gerçek kendisi ve sanal kendisinin etkileşimi (4)bağımlıların ihtiyaçları açısından telafi edici veya geniş memnuniyet olarak online oyunları ve (5) bağımlıların kendi yansımaları. Son kısımda bu çalışmanın sonuçları tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

Keywords