NÜZUL SIRASINA GÖRE YENİ BİR TEFSİR: ABDURRAHMAN HASAN HABENNEKE EL-MEYDÂNÎ VE MEÂRİCÜ’T-TEFEKKÜR

Author:

Year-Number: 2013-14
Number of pages: 336-363
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalenin konusu, çağdaş bir yaklaşım olarak kronolojik/ nüzul sırasına göre tefsir telif eden Abdurrahman Hasan Habenneke el-Meydânî’nin hayat, ilmî kişiliği, eserleri ve Meâricü’t-Tefekkür ve Dekâiku’t-Tedebbür isimli tefsiridir. Makalede el-Meydânî’nin hayat genel hatlarıyla ele alınmış, telif etiği 49 eserine ilişkin bilgi verilmiş ve ilmî kişiliği anlatılmıştır. Özgün bir yaklaşım olarak telif etiği nüzul sırasına göre tefsiri, Meâricü’t-Tefekkür ve Dekâiku’tTedebbür’ün tanıtımı yapılmış ve tefsir yaklaşımı hakkında bilgi verilmiştir. Adı geçen tefsirin, tefsir alanındaki yeri ve önemine ilişkin değerlendirme yapılmış ve bu alanda telif edilmiş olan diğer eserler zikredilerek tefsirin önemi ve alana katkısına ilişkin bilgi verilmiştir.

Keywords

Abstract

The subject of this artcle is about the life of Abdurrahman Hasan Habenneke el-Meydânî who compiles the holy quran’s commentery in its chronogical lines as a modern approach, his scientfc personality, his works, and one of his holy quran’s commentary which is called Meâricü’t-Tefekkür ve Dekâiku’tTedebbür. In the artcle, the life of el-Meydânî is been mentoned generally, some informaton is been given about his 49 compiles and his scientfc personality. His uniq commentary which has been compiled by chronological order Meâricü’t Tefekkür ve Dekâiku’t-Tedebbür is been announced and some informatons is been given about his approach of his commentary. The commentary’s place and importance in commentary felds has been explained and the other commentaries has been mentoned to give the informaton about this commentary’s impotance and its comtributon to the feld.

Keywords