KUR’ÂN PERSPEKTİFİNDE YERYÜZÜNÜN İNSANIN YAŞAM ALANI OLARAK ANLAMI

Author:

Year-Number: 2017-21
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-07 14:48:44.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 126-141
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Canlı türlerinin çoğunun yaşam alanı olarak yeryüzü, insan için vital ve mekansal anlamda, tarım ve sanayide, dolayısıyla geçim ve ticarete vazgeçilmezidir. Kur'ân’da daha çok insan eksenli olarak, yeryüzüne doğal ve tarihsel, hata uhrevî alanda vurgu yapılması, onun dini ve dünyevi boyutunu ortaya koymuştur. İnsanın yer hakkındaki algısını derinleştirmek, değer katmak amacıyla kaleme alınan bu yazı ayetlerden yola çıkarak insan hayatnın yeryüzüyle kesiştiği de- ğer yargılarına referans yapar. Günümüzde en çok gereksinim duyulan adalet, duyarlılık, diğergamlık gibi hassasiyet taşıyan erdemli davranışlar, insanın ve içinde bulunduğu çevrenin daha yaşanılası bir hale dönüşmesi, eşyanın özünü ortaya çıkarması, ruhunu yansıtması için bir ihtyaçtır. Yeryüzü, bütün unsurları ile Allah’ın yüceliğini ve kudretini ortaya koyan, insanın kendisini ve yaratanı- nı tanımasını sağlayan, duyu ve duygulara hitap eden ilahi bir enstrümandır. Esasen evren ve unsurları, bildiğimiz ve bilmediğimiz her nimet kendi dünyalarında birer sanat eseri olarak takdir edilebilir. Kur'ân gözden kaçan bu tür ayrıntılara dikkat çekerek kemâle, yüceliğe yol gösterir. Bu yönüyle yüce kitabın bir dinamizm ve motivasyon kaynağı olduğu söylenilebilir.

Keywords

Abstract

As the living area of the majority of living species, the earth is indispensable for human beings, as well as for agriculture and industry, thus livelihood and trade. In the Qur'an, the emphasis on the natural and historical, even the worship of the world, has revealed its religious and earthly dimension. This artcle, which is taken to deepen the percepton of man about the place and to add value, goes out from the verses and makes reference to the value judgments of human life which are intertwined with the earth. Nowadays, the most needed justce, sensitvity, virtuous behaviors such as other gyms are a necessity for the reflecton of the human being and the surrounding environment to become more lively, to reveal the nature of the contest, and to reflect the spirit. The earth is a divine instrument addressing the senses and emotons that reveal the glory and power of God with all its elements and enable the man to recognize himself and his creator. Essentally, the universe and its elements, all blessings that we know and do not know are works of art in their own world. Drawing atenton to this kind of detail that escapes from the eye of the Qur'an, the gem leads to glory. In this respect, it can be said that the great book is a source of dynamism and motivaton.

Keywords