BİR DİN SOSYOLOJİSİ ÖNCÜSÜ: NAİMA

Author:

Year-Number: 2014-16
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-08 16:50:50.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 96-117
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İlk Osmanlı vakanüvisi tarihçi Naima on yedinci yüzyıl Osmanlı toplumu için önemli sosyolojik gözlemlerde bulunmuş bir tarihçidir. İbni Haldun izleyicilerinden olan Naima onu aşmaya çalışmaktadır. Eseri Tarih-i Naima Mukaddime kadar olmasa da özellikle din ve toplum ilişkileri üzerine zengin bir kaynaktır. Makale eserin kaynakları üzerinde ayrıntılı bir biçimde durmaktadır.

Keywords

Abstract

The frst Otoman event-documenter historian Naima is a historian that has sociological observatons on seventeenth century Otoman society. Following İbn Haldun Naima is trying to overstep him. Naima’s work Tarih-i Naima altough not as Mukaddime is a rich source on especially religion and society relatonships. The artcle deals with in detail the sources of Tarih-i Naima.

Keywords