ELLİ VE ÜZERİ YAŞ GRUBUNDAKİ ÜNİVERSİTE MEZUNLARINDA DİNİ HAYAT
Religious Life on Fify and Above age Group Collegers

Author : -Abdullah İNCE
Number of pages : 211

Abstract

Bu çalışmada elli ve üzeri yaş grubundaki üniversite mezunlarının dini yönelimlerini ortaya koymaya çalıştk. Bu çerçevede öncelikle yaşlanma, yaşlılık kavramlarını kısaca ele aldık. Yaşlanma döneminde din ve dindarlık üzerinde durduk. Örneklem grubumuz Sakarya İli merkez ilçelerinde ikamet eden elli ve üzeri yaş grubundaki üniversite mezunlarıdır. Uygulamalı araştrmamızın bulgularına göre örneklem grubumuzun demografk bilgilerini, yaşlanma dönemine ilişkin bazı düşünce ve algılarını, dini bilgilenme ve müracaat yerlerini ortaya koymayı amaçladık. Örneklem grubumuzun dini yönelimini tespit ederken dinle ilgili düşüncelerini, dinin toplumdaki yeri konusundaki düşüncelerini tespit etmeyi amaçladık. Bireysel hayatlarında dinin yerini tespit etmek amacıyla ibadetlerle ilgili düşünce ve davranışlarını, dini yasaklarla ilgili düşünce ve davranışlarını tespit etmeye çalıştk. Son olarak dini sorumluluk duyma ve yaratcıya sığınma davranışlarını ortaya koymaya çalıştk.

Keywords

Yaşlanma, Yaşlılık, Din, Dindarlık, Sakarya

Read: 2,093

Download: 1,097