ORTA ASYA’DA DİNÎ DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİNDE AHMET YESEVİ VE YESEVİLİĞİN RÖLÜ

Author:

Year-Number: 2016-19
Number of pages: 271-280
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkistan’ın Sayram kasabasında doğmuş ve tasavvuf marifetleri Buhara muhitlerinde edinmiş olan Ahmet Yesevi (ö.562/1166) mutasavvıf, şair ve din âlimi olarak Türk dünyasının manevi hayatını etkilemiş nadir şahsiyetlerdendir. Ahmet Yesevi, Türk halkları arasında vahdetin sağlanmasına, şer’i çizgiden uzak kitlelere İslami hassasiyet aşılamaya, nebevi sünnetin yaygınlaşmasına ve birlikte yaşam tecrübesinin tekâmülüne öncülük etmiştir. Bununla birlikte inandı- ğı fikir ve düşünceleri hayat boyunca yaşayan bir mürşit. Allah’a ve peygamberlere büyük aşkla bağlı olduğu gibi ahlakın, vefanın ve doğruluk hasletlerini de ruhuna klavuz edinmiştir.

Keywords

Abstract

Ahmet Yesevi was born (562/1166) in Sayram in Turkistan. He was a great Turkish poet and suf (Muslim mystc). Ahmet Yesevi, who learned sufstc virtues in Buhara city, was an important fgure and influenced sipiritual life of Turkish world. Ahmet Yesevi exerted a great effort for he development of mystcal orders throughout the region. He pioneered for the solidarity of Turkish people on Islam and exerted effort for the spread of Islamic law and nubuvvet and also mentoned the importance of life experience. He was also a murshid who implemented his idea and thoughts to his real life. He was a true beliver of Allah and his prophet. Ethic, honest and loyalty were his prinsiple in life.

Keywords