Dini İlimleri Anlamada Arapça’nın Önemi

Author:

Year-Number: 2017-21
Number of pages: 162-169
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı araştırmacılar arasında, dini ilimlerin kendi dilleriyle araştırılmasının yeterli olduğu görüşü yaygındır.Bu fikir, bir nebze doğru olmakla birlikte akıl ve mantık bunun aksine işaret eder.Araştırma bu konuyu ele almaktadır. Araş- tırma dört kısımdan oluşmaktadır. 1. Tefsir ilminde Arapça’nın önemi. 2. Hadis ilminde Arapça’nın önemi. 3. Fıkıh ilminde Arapça’nın önemi. 4. Kıraat ilminde Arapça’nın önemi

Keywords

Abstract

According to some foreign researchers, to search religious sciences with their own languages are enough. Although it is true some point of view, in the sense of reason and logic, it is opposite. In this research, I am going to discuss about it. This research consists of four parts. In the frst part, I am going to explain the importance of Arabic in the tafsir, in the second part I am going to explain the importance of Arabic in hadith, in the third part, I am going to explain the importance of Arabic in fqh and n the last part, I am going to explain the importance of Arabic in qıraat.

Keywords