Doğal afetlerİn Psİko-sosyal sonuçları: Van DePremİ Örneğİ

Author :  

Year-Number: 2012-11
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-02 17:10:57.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 1-7
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Keywords

Abstract

Natural disasters affect human beings very deeply and compel them to reorganise their lives and attudes. That is, those people who experience such incidents actvate their dynamics of personal and social identtes and reshape them in a different way. In this respect, this study examines psychological and sociological effects of the Van earthquake which occurred in 2011. The empirical data was analyzed according to sociological and psychological approaches. Having studied the results of the Van earthquake, the present study not only indicated how human beings in general undergo psycho-social processes afer the event but also explored these processes as for psychological and sociological perspectves. In this way, the study enabled us to have a look at the consequences of natural disasters in a more comprehensive way.

Keywords


 • (*) Karabük Ü. Ed. Fak. Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi. elektromektup@hotmail.com(**) Karabük Ü. Ed. Fak. Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi. ibrahimisitan@hotmail.com1. Sosyal psikoloji, bir bireyin davranış, duygu veya düşüncelerinin diğer kimselerin davranışve/veya özelliklerinden nasıl etkilendiğini ya da belirlendiğini inceleyen bir bilim dalıdır (Cüceloğlu, 2010 & Dictionnaire Fondamentale de la Psychologie, 1997).

 • 2. Din psikolojisi ise, insanın yaşadığı dinî hayatın ruhsal boyutu ve davranışa yansıyan etkisüreçlerini inceleyerek, inanç, şüphe, dinî gelişim, ibadet, dua, din değiştirme... gibi olay-ları, neden ve sonuçları ile birlikte anlamaya çalışan bir bilim dalıdır (Hökelekli, 2005 & Peker, 2003 & Holm, 2004).

 • Aslantürk, Zeki ve Amman, M. Tayfun. (2011). Sosyoloji. İstanbul: Çamlıca Yayınları. Cüceloğlu, Doğan. (2010). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.

 • Dictionnaire Fondamentale de la Psychologie. (1997). Paris: Larousse.

 • Hayta, Akif. (2002). İbadetler ve Ruh Sağlığı, Gençlik, Din ve Değerler Psikolojisi, haz. Hayati Hökelekli, ss. 117-152.

 • Holm, Nils G. (2004). Din Psikolojisine Giriş, ter. Abdulkerim Bahadır. İstanbul: İnsan Yayınları. Hökelekli, Hayati. (2005). Din Psikolojisi. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

 • Kimter, Nurten. (2002). Dini İnanç, İbadet ve Duanın Umutsuzlukla İlişkisi Üzerine, Gençlik, Din ve Değerler Psikolojisi. Ss. 183-208.

 • Krech, Crutchfield ve Ballachey. (1970). Cemiyet İçinde Fert. ter. Mümtaz Turhan.

 • Kula, Naci. (2002). Deprem ve Dini Başa Çıkma. Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002/I, ss.234-255.

 • Kurt, Abdurrahman (2000). Sosyal Güven ve Din. Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi c. 9, ss. 277-289. Bursa.

 • Leyens, Jacques-Philipp, YZERBYT, Vincent, SCHADRON, Georges. (1996). Stéréotypes et Cognition Sociale, ter., SCHADRON, Georges. Sprimont. Mardaga.

 • Özdoğan, Öznur. (2005/2). Din Psikolojisi ve Mânevi Değerler. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 15, ss. 159-180.

 • Peker, Hüseyin. (2003). Din Psikolojisi. İstanbul: Çamlıca yayınları.

 • Sezen, Yümni. (1993). Sosyoloji Açısından Din. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları.

 • Şentürk, Habil. (1985). İbadetin Mahiyeti ve Şahsiyet Gelişimindeki Fonksiyonu. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Ss. 223-229. İzmir.

 • - (1994). İbadetin Manası ve Fonksiyonları Üzerine Psikolojik Bir Bakış Denemesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. C. 1, ss. 139-158. Isparta

 • TÜİK (2011). Göç İstatistikleri. www.tuik.gov.tr

 • Yıldız, Murat. (1999). Savaş Tecrübesi Yaşayan Boşnaklar Arasında Ölüm Kaygısı. D. E. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi. c. 12, ss. 147-162. İzmir.

 • Yılmaz, Sinan. (2008). Türk Ailesinin Dönüşümü ve Din. İstanbul. Basılmamış Doktora Tezi.

 • Yzerbeyt, Vincent et Schadron, Georges. (1994). « Stéréotypes et Jugement Social », Stéréotypes,Discrimination et Relations İntergroupes, haz. Richard Y. Bourhis et Jacques-Philippe Leyens. ss. 127-159. Liège : Mardaga.

                                                                                                    
 • Article Statistics