EŞLERARASI İLETİŞİME MANEVİ PSİKOLOJİK YAKLAŞIM

Author:

Year-Number: 2014-15
Number of pages: 154-177
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Evlilik kurumu ailenin çekirdeğini, aile de toplumun temelini oluşturur. Kültürü- müzün binlerce yıllık geçmişe sahip olmasında, ailenin büyük rolü vardır. Aile, geçmiş ve gelecek arasında bir kültür elçisidir. Bu çalışma evliliğe adım atacak bireylere farkındalık kazandırmak, eşler arası iletişimi besleyen manevi-kültürel değerlerimizi tespit etmek ve bu değerlerin yaşanması için öneriler geliştirmek amacı ile hazırlanmıştır. Evlilik kurumu manevi-psikolojik yaklaşım çerçevesinde ele alınmış, “manevi değerlerin eşler arası iletişime katkısı ve günümüzdeki evliliklerin manevi-kültürel değerlerle ilişkisi” incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak mülakat kullanılmıştır. Mülakata 24’ü evli, 5’i nişanlı olmak üzere toplam 29 kişi katılmıştır. Mülakatlar, içerik analizi ile değerlendirilerek yorumlanmıştır. Bu makalede “kendini tanıma, denklik, dindarlık algısı, eşler arası iletişimde manevi değerler” konusunda yapılan görüşmelerin analizine yer verilmiştir. Elde edilen veriler neticesinde öneriler geliştrilmiştir

Keywords

Abstract

Marriage consttutes the family as a consequence family is the core of the society. In our culture having thousands years of history the most important key role is no doubt the family system . The family system in fact is so called cultural bridge in between present and past. This study is intended to give awareness to individuals that are planning to marry, to identfy the cultural and spritual differences that feeds the communicaton in between spouses as well as to develop suggestons to keep spiritual values alive.In this study marriage has been evaluated in the frame of ‘spiritual psychologic approach’. Contributon of spritual values over communicaton between the spouses has been studied and the relaton between ‘spiritual cultural’ values and today’s marriages are covered. Interview method was used to collect data. 24 married, 5 engaged of total 29 people partcipated to the interview. Interviews have been evaluated with content analysis method. In this artcle topics covering self recogniton, equivalence , percepton of religiosity, spouse to spouse communicaton and spritual values are included in the analysis of the negotatons. Proposals have been developed as a result of the data obtained.

Keywords