İbn Haldun Düşüncesinde Geçim ve Zenginliğin Psiko-sosyal boyutları
Psiko-Social Aspects of Living and Prosperity in the Thought of Ibn Khaldun

Author : -Olgun Közleme
Number of pages : 363

Abstract

İslam düşüncesinin son parlak yüzü olarak görülen İbn Haldun, görüşlerini açıklarken sosyal bilimlerin çağdaş metotlarına oldukça yaklaşmıştr. Geçim ve zenginliğin elde edilmesi ve bu ikisinin insan ve toplum hayat üzerine olan etkileri İbn Haldun düşüncesinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Ona göre, yaratlı- şı gereği insan, toplu halde yaşamak zorundadır. Bu da iş bölümünü ve çeşitli meslekleri ortaya çıkarmaktadır. Geçim ve zenginliği elde etmek için seçilen meslek, insan ve toplum hayatnı şekillendirmede belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu düşünceden hareketle İbn Haldun, geçim ve servet ile ahlak arasında ayrılmaz bir ilişki kurmaktadır.

Keywords

İnsan, toplum, geçim, servet, meslek ve ahlak.

Read: 1,474

Download: 810