SOĞUK SAVAŞ SONRASI ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DÖNÜŞEN TEHDİT ALGISI VE TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

Author:

Year-Number: 2017-21
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-07 14:46:32.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 306-337
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Uluslararası ilişkilerin her alanında hızlı bir değişimi beraberinde getiren “küreselleşme” sürecinde oluşan yeni dünya düzeni, karşılıklı algılamaların ve konum alışların her an yeniden şekillendiği, kültürel unsurların ise tarafların karar verme sürecinde etkili olduğu bir döneme işaret ediyordu. Bu durum kendisini en çok da Türkiye’nin Avrupa ile kurduğu ilişkilerde gösteriyordu. Bu çalışmada ilk olarak Soğuk Savaş sonrası dünya siyasetinin nasıl hızla dönüştüğünü ve siyasi dengelerin nasıl şekillendiğini ele alacağız. Ardından Türk dış politikasının bu dönüşümden ne ölçüde etkilendiğine yoğunlaşarak, geleneksel denge politikasının değişik türlerini sergileyen Türkiye’nin yeni konum alışlarına, özellikle AB ile ilişkileri çerçevesinde yer vereceğiz. Son olarak da bu yenidünya düzeninde Türkiye’nin AB ile olan ilişkilerinde tehdit algısını analiz etmeye gayret edeceğiz

Keywords

Abstract

The new-world order formed within the process of globalizaton, which caused rapid a change in all aspects of internatonal relatons, has indicated a new term that mutual perceptons and responses are momently reformed and the cultural elements are effectve on decision-making process of partes. This case has been very much apparent in the relatons of Turkey with Europe. This paper, frst, will deal with the changes of world politcs and the new forms of politcal positons afer the Cold War. Then, by focusing on how much Turkish foreign policy affected by these changes, I will argue Turkey’s new responses especially in the context of Turkey’s relatons with the EU, as a state demonstratng different types of traditonal balance policy. Finally, I will analyze the threat percepton of Turkey within the relatons of the EU in this new-world order.

Keywords