KÜLTÜR TURİZMİ KAPSAMINDA YABANCI ZİYARETÇİLERİN İSLAM ALGISI: ŞEB-İ ARUS ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2018-23
Number of pages: 44-79
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Dünya’nın en büyük turizm ülkelerinden biri olan Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin Şeb-i Arus ve Hz. Mevlana’ yı Anma törenleri maksadıyla geldikleri Konya’da İslam’a ilişkin bakış açılarını ve algılarını görmektir. Yabancı ziyaretçilere dağıtılan ve tamamı İngilizce olan anketlerden elde edilen bilgilerin çözümlenmesi amacıyla SPSS istatistiksel paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde T-Test ve Ki-Kare uygulanmıştır. Ağırlıklı olarak nicel bir çalışma olmasının yanında katılımcı gözlem ve yabancı ziyaretçilerle birebir görüşmeler de yapılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this article is to see view of İslamıc sense of foreign visitors those who have come to Turkey, one of the biggest tourism destination of the World, for visiting Hz.Mevlana and participating Shab-i Arus ceremonies. As a data submission questionare which is in English, analysed by SPSS program is used with T.Test and Ki-Kare methods. In addition to this, participant observation and face to face interview have been realized.

Keywords