Kur’an’da Toplumsal Değişim İlkeleri Üzerine Bir Deneme

Author:

Year-Number: 2013-13
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-05 16:54:26.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 295
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kur’an’da “kitap” kavramı ve bağlantlı olduğu diğer bazı kavramlar toplumsal yasaları ifade etmektedir. Kur’an, bu yasaları genelde kitap, özelde ise sünnetullah olarak kavramsallaştrmaktadır. Ayetlerde toplumsal değişme açıkça insan fillerinin sonucu olarak sunulmaktadır. Bu nedenle toplumların yükseliş ve düşüşleriyle ilgili sürenin belirlenmesinde temel etken, bireylerin ortak davranışlarıdır. Zira Kur’an birçok yok oluş yasasını ortaya koymaktadır. Toplumların yaşam süresi veya yok olma zamanı toplumsal yasalara bağlıdır. Sosyal olaylar belli bir seyri izlemektedir. Bunun için toplumda karşılaşılan olumlu veya olumsuz olaylar başlangıç, gelişme ve sonuç zinciri içinde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle Kur’an toplumlar için mukadder bir yok oluşu savunan organizmacı tarih anlayışını reddetmektedir.

Keywords

Abstract

The concept of book and some related concepts mean social codes in the Qur’an. Qur’an emphasizes these codes as the book in general and as the concept of sunnetullah specifcally. Social changing is obviously offered as a result of human behavior in the verses. Because of this, main factor in the tme determinaton related with social rising and collapse is human acts. Qur’an introduces very much collapse code. Social lifetme and period of disappearance are connected with social codes. Social affairs pursue a specifc period. Positve and negatve happening in society arise in the chain of reason and result. Therefore, Qur’an refuses understanding of fatalism about social life that defend determined lifetme.

Keywords