Kur’an’da Toplumsal Değişim İlkeleri Üzerine Bir Deneme
An Essay on Social Change Codes in the Qur’an

Author : -Mücteba Altındaş
Number of pages : 295

Abstract

Kur’an’da “kitap” kavramı ve bağlantlı olduğu diğer bazı kavramlar toplumsal yasaları ifade etmektedir. Kur’an, bu yasaları genelde kitap, özelde ise sünnetullah olarak kavramsallaştrmaktadır. Ayetlerde toplumsal değişme açıkça insan fillerinin sonucu olarak sunulmaktadır. Bu nedenle toplumların yükseliş ve düşüşleriyle ilgili sürenin belirlenmesinde temel etken, bireylerin ortak davranışlarıdır. Zira Kur’an birçok yok oluş yasasını ortaya koymaktadır. Toplumların yaşam süresi veya yok olma zamanı toplumsal yasalara bağlıdır. Sosyal olaylar belli bir seyri izlemektedir. Bunun için toplumda karşılaşılan olumlu veya olumsuz olaylar başlangıç, gelişme ve sonuç zinciri içinde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle Kur’an toplumlar için mukadder bir yok oluşu savunan organizmacı tarih anlayışını reddetmektedir.

Keywords

Toplumsal yasalar, toplumsal eylem, sünnetullah, determinizm.

Read: 2,113

Download: 1,125