İSLAM MUTFAK KÜLTÜRÜ

Author:

Year-Number: 2012-11
Number of pages: 206-219
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İlahi hükümler İslam ile en son ve mütekâmil şekline ulaşmıştr. Bu sebeple İslam’da haram olan şeylerin daha önce Yahudilere de haram kılındığı, ancak onların bu yasakları daha da ileri götürdükleri Kur’an-ı Kerim’de şöyle belirtlmektedir: “Sana anlatklarımızı, daha önce Yahudi olanlara da haram kılmıştk. Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendilerine haksızlık ediyorlardı.” (Kur’an, Nahl, 118) İlahi dinler arasında itkâdi konularda bulunan benzerlik ve birliktelik, muamelat ile ilgili hususlarda da önemli ölçüde kendini göstermektedir. Bu benzerlik, başlangıçtan günümüze, insanlığın aynı kaynağın emir ve yasaklarına muhatap olduğuna işaret etmektedir. İslam, yasaklarla çevrili Yahudi beslenme anlayışı ile bu konuda nerdeyse bütün yasakları kaldıran Hıristyanlık arasında mutedil yolu getrmiş olan son ilahi dindir. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed kastedilerek: ‘’onlara temiz şeyleri helal kılar, pis şeyleri de haram kılar’’ (Kur’an, A’raf, 157) buyrularak sınırlar belirlenmiştr. Beslenmeye bir nizam getren İslam, meseleyi sadece bir yemeiçme konusu olarak değerlendirmemektedir. Beslenmenin aynı zamanda bir ahlak konusu olarak da görüldüğü İslam dininde, nimetlerden istfade etmenin bir ilahi yasası bir nebevi modeli ve bir ahlakı kuralı bulunmaktadır. Meşru yoldan elde edilen temiz ve faydalı yiyecek-içeceklerin sağlıklı kalınması için tüketlmesini isteyen İslam, aynı zamanda beslenmeyi Allah’a karşı kalplerde oluşan takva duygusuna sahip olmanın bir göstergesi olarak da öne çıkarmaktadır. Nitekim Hz Muhammed: ‘’Gümüş bardaktan içen kimse karnına cehennem ate- şini doldurmuş olur’’ (Tertbi, 2004, 555) ve ‘’Mü’min bir mide için yer, kâfr ise yedi mide için yer’’ (Tertbi, 2004, 554) şeklindeki benzer birçok hadisleri ile bu duruma dikkat çekmiştr. Besin anlayışı, ‘’helal’’ kavramı üzerine kurulan İslam’da, bununla izin verilen yiyecekler açıklanmaktadır. Kur’an- Kerim’de yasaklanmış besinler ise ‘’haram’’ olarak tanımlanmıştr. Helal ya da haram olduğu bildirilmemiş ve tüketmi de sorunlu görülen şüpheli besinler ise ‘’mekruh’’ olarak tanımlanmıştr.

Keywords

Abstract

The last divine religion of İslam, Judaism and Christanity, which removes almost all bans, surrounded by restricteds among mutedil with a diet. Also have a middle path that follows the understanding of İslam, Quran, Sunnah and Fiqh of nutriton within the framework of the hand on that placed. Alcoholic beverages, except for some bestal food outside is released, which is non-harmful to nature clean and halal foods. Claimed that this understanding in practce the Prophet. The frm claimed that the idea that circumcision some of the rites is forbidden and the use is forbidden and have different comments about permissibles. Decencies and tact Hazrat Prophet’s understanding of the Islamic peoples living in person, the environment and human health in the kitchen area into a sense of the divine as a system to denature.

Keywords