EŞLER ARASI İLETİŞİMDE ÇOCUĞUN KONUMUNA PSİKO-SOSYAL BAKIŞ

Author:

Year-Number: 2014-16
Number of pages: 184-205
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Aile, evlilik ve çocuk; psikoloji, sosyoloji, eğitim ve ilahiyat alanlarının ortak araştırma konularından birisidir. Türkiye’de ve Bat’da yapılan çalışmalarda, genellikle evlilik uyumu, evlilik doyumu, eşler arası iletişimde problem çözme davranışları, etkili anne-baba olabilme sanat ve ebeveynlerin çocuk psikolojisi üzerindeki etkisi ele alınmaktadır. Ailenin sağlam temellere oturarak mutlu ve etkili bir şekilde fonksiyonel olabilmesi ise eşlerin aile olabilme doyumunu yakalamalarıyla mümkündür. Buna bağlı olarak çocuğun anne ve baba iletişimi üzerindeki etkisi oldukça önem kazanmaktadır. Kadın ve erkeğin fıtratından getirdiği çocuk sahibi olabilme isteği, modern dünyanın örüntüleri ile çelişebilmektedir. Sosyal bilimler alanında aile ile ilgili pek çok çalışma bulunmasına rağmen bu konuyla ilgili yapılmış alan araştırması bulunmamaktadır. Bu çalış- mada, çocuğun anne ve baba arasındaki iletişimin şekillenmesindeki rolü ve etkisi psikolojik bir bakışla araştırılacaktır.

Keywords

Abstract

Family, marriage and child; sociology is one of the educaton theology felds associate research subjects. In Turkey and west, doing research, generally being deal with marriage harmony, marriage satfacton solving mater of behaviours at communicaton between partners, effects of mature over the child Psychology. It is possible with catching marriage harmony In order to be happy fammily. According to that. İt gains importance that the effects of child over the communicaton between father and mother. The desire having a child of man and woman which come from nature, contratcts with modern world. Altough there are a lot of studies abart family on social sciences, there is no research about this area. In this research. The role and the effect of the child while shopping the communicaton between mother and father will be searched in a phisicholojical way.

Keywords