Sağlık Çalışanı İle Hasta İlişkisinde karşılıklı Ahlaki Sorumluluklar

Author:

Year-Number: 2017-22
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-29 07:24:33.0
Language : Türkçe
Konu : Din
Number of pages: 190-201
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İletişimin hız kazandığı günümüzde sağlık çalışanı ile hasta ilişkisinde ahlaki sorumlulukları belirleyen tıbbi etik ilkelerini, insanlar arası iletişim ilişkilerini belirleyen genel ahlaki kuralları çerçevesinde ele alarak iyileştirme alanındaki pratikleri ve muhtemel sorun alanlarında yapılması gerekenleri ve çözüm için önerileri ortaya koymak hasta-sağlık çalışanı ilişkisinde önem arz etmektedir. Bu kapsamda ilgili mevzuattan yola çıkarak tıbbi etik ilkelerini tanımlayarak uygulamada yaşananları tespit etmeye çalışarak muhtemel sorunlara çözüm önerileri sunulmakta ve bir değerlendirme yapılmaktadır.

Keywords

Abstract

It is important to put forward the principles of medical ethics that define the ethical responsibilities of the health worker and the patients in the context of the general ethical rules that determine the ethical responsibilities between the health worker and the patient, and the suggestions for the solutions and solutions to the possible problem areas. In this context, by describing the ethical principles of medical ethics by trying to determine the people living in practice, proposals for solutions to possible problems are presented and an evaluation is made.

Keywords