Metodolojik Bir Analiz: kızılbaş-Alevilik Yazınının teolojik orijin Arayışı
A Methodological Analysis: The Theory of the Theological Origin in the Literature of Alevism

Author : -İlkay ŞAHİN
Number of pages : 25-50

Abstract

Bu makale, kavramsal ve kuramsal yaklaşımların Alevilik yazın alanında yarattğı metodolojik sonuçlarını ele almak amacıyla Alevilik yazın alanının temel kavramlarının kuramsal temellerini değerlendirmeyi hedeflemektedir. Kızılbaş- Alevi grupları tanımlamak üzere 1900’lerde Alevi yazın alanına uyarlanan heresi, heterodoksi, sekt ve senkretk kavramları, Kızılbaş-Alevi grupların doktrinel kaynaklarını aramayı hedefleyen analojik bir eğilime bağlı olarak teolojik bir modeli teşekkül etrmiştr. Heresi, heterodoksi, sekt ve senkretk kavramları- nın teolojik orijin arayışı eğilimiyle bir araya gelişi ise ampirik ve epistemik ger- çeklik arasında teşekkül eden devamsızlığın bir sonucu olmak üzere anonim ve melez bir kavramsal içerik ile metodolojik bir yadsıma sorununu beraberinde getrmiştr. Bu metodolojik eğilimin bir sonucu olmak üzere Kızılbaş-Alevi gruplar, Alevilik yazın alanında sosyal bir fenomen olmaktan daha ziyade teolojik bir konu haline gelmiştr.

Keywords

Kızılbaş-Alevi, Teolojik orijin, Metodoloji

Read: 2,182

Download: 1,122