İNSAN RUHU ULVİ TEKÂMÜLE ULAŞMAK İÇİN ÇOK BOYUTLU BİR BİÇİMDE GELİŞMEYE UYGUN İSTİDATTA YARATILMIŞTIR

Author :  

Year-Number: 2013-14
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-06 11:00:15.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 1-9
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanın toplumsal boyutunu iyice anlayabilmek için Alex Carel’in deyimiyle insan denen bu meçhulün doğru olarak anlaşılabilmesi çok büyük bir önem arz eder. Eğer biz onu doğru bir biçimde anlamak ister isek onu iki boyuta ele almamız gerekir. Nitekim Kur’an-ı Kerim de İbn Arabî ve onu izleyen Suflerden çok önce insanı Ontolojik (kevnî) ve Ferdî olmak üzere iki boyuta ele almıştr.

Keywords

Abstract

If we want to understand the very human being correctly, I think of special importance to consider man on two different dimensions. Unless we keep this very basic distncton in mind, we shall be easily led in to confusion. We see clearly that the Qur’an, even before Ibn Arabî and those who follow him, consider man on two different dimensions: Ontological dimension and individual dimension.

Keywords


 • 6 See, Toshihiko Izutsu, Sufism and Taoism, A Comparative Study of Key Philosophical Con- cepts, p. 218, London, 1984

 • 11 Bkz., İbnü’l-Arabî, Tenbîhât, s. 44. Zikreden: Mustafa Çakmaklıoğlu, Muhyiddin İbnü’lArabi’e Göre Dil- Hakikat İlişkisi-Marifetin İfadesi Sorunu, Doktora tezi, Ankara, 2005, s.306-307.

 • 14 Bkz. Nermin Akça, Vahiy Sürecinde ABD Kökünün Semantik İncelenmesi, basılmamış Dok- tora tezi, Ankara 2004.

 • Akça, Nermin, Vahiy Sürecinde ABD Kökünün Semantik İncelenmesi, basılmamış Doktora tezi, Ankara 2004.

 • Çakmaklıoğlu, Mustafa, Muhyiddin İbnü’l Arabi’e Göre Dil- Hakikat İlişkisi-Marifetin İfadesi So- runu, Doktora tezi, Ankara, 2005.

 • Izutsu, Toshihiko, Sufism and Taoism, A Comparative Study of Key Philosophical Concepts, Lon- don, 1984.

                                                                                                    
 • Article Statistics