Rehberlik-Örgülü Strateji Temelli Yurtaşlık Öğrenimi Başarısını Yükseltme
IncreasIng cIvIc achIevement by UsIng InstrUctIonal-DesIgn strategy

Author : -Etin Solihatin
Number of pages : 157

Abstract

Bu araştrmanın amacı rehberlik-örgülü stratejiyi kullanarak yurtaşlık bilgisini öğrenme başarısını artrmaktr. Niçin rehberlik-örgülü strateji kullanıldı? Çünkü bu strateji öğreniciye nasıl öğreneceğine dair daha etkin bir şekilde yardım etme ve bilişsel, duygusal, sosyal, fziksel ve ruhsal yönlerini de içerecek şekilde gelişmesine rehberlik etmeyi sunar. Rehberlik-örgülü strateji büyük bir oranda ögrenicilerin gruplar halinde toplanması sonucu gerçekleştrilmiştr. Bu şekilde rehberlik edildiğinde bireyler arasında öğrenme kesintsiz bir şekilde devam etmekte olduğu gerçeği akılda tutulmalıdır. Böylece, bu çalışmada, öğrenicilerin bir kısmı çeşitli küçük gruplara ayrılırken bir kısmı da bireysel bırakılmıştr. Bu araştrma sonucunda birkaç bulguya ulaşılmıştr: Bir; rehberlik-örgülü stratejinin uygulanmasına bağlı olarak yurtaşlık bilgisi başarısı bireysel olarak ögrenicilerde % 30.9 yükselirken, grup olarak toplandıklarında % 34.0 olmaktadır. İkincileyin; rehberlik-örgülü strateji rehberliğin temel yapısının öğrenme ortaya çıktğında öğrenicinin ne yapabileceğinin bağlamını ve bu kapasitesini önceden ne öğrenmekte olduğu ile ilişkilendirilerek dizayn edildiğini gösterir. Araştrmanın bulgu ve önerileri rehberlik-örgülü stratejinin okullarda başarılı bir şekilde uygulandığını göstermektedir, bu yüzden stratejinin bir bütün olarak hayat ve eğitmin kalitesini yükseltmek için daha çok geniş öğrenme yelpazesine yaymanın akıllıca olacağını göstermektedir. Bu araştrma makalesi: giriş; literatüre taraması; analizlere yaklaşım; araştrma sonuçları; ve uygulama ve öneri olmak üzere beş kısa bölümden oluşmaktadır.

Keywords

Rehberlik-örgülü strateji, yurtaşlık öğrenme başarısı, yapılandırmacı teori, öğ- retme-öğrenme süreci.

Read: 2,195

Download: 1,088