TBMM KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN EDEBİYATLA İLGİLİ TÜRKÇE YAZMA ESERLER

Author:

Number of pages: 166-201
Year-Number: 2015-18

Abstract

Kültürel mirasımızın önemli bir bölümünü oluşturan yazma eserler gerek özel kütüphanelerde gerekse vakıf ve kamu kütüphanelerinde varlığını sürdürerek bu günlere kadar ulaşmıştır. Bugün bize düşen ise bu yazma eserlerin tam ve doğru olarak tespitinin yapılması ve bunlardan azami ölçüde istifade etmektir. Eserlerden gereği gibi istifade edebilmemiz için, fiziksel özelliğinin, türünün tespit edilmesi ve bibliyografik kayıtlarının doğru olarak çıkarılması önem arzetmektedir. Bir şehre, bir millete, bir ülkeye kimlik kazandıran yapıtlar gibi el yazması eserler de düşünce yapıtlarıdır ve maddi-manevi değeri oldukça yüksektir. Bu eserlerin korunduğu yerlerden biri de parlamento kütüphanesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesidir. Bu çalışma ile kütüphanede bulunan, edebiyatla ilgili Türkçe el yazmalarının envanteri çıkarılmış ve künyeleri hakkında bilgi verilerek genel bir değerlendirme yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Manuscripts which forms an important part of our cultural heritage reach today by existng both in special libraries and public libraries. What we have to do today is to determine these manuscripts in an exact and correct way. The manuscripts are also mind works like the Works which gives an identfcaton to a city, a naton, a country and their corporeal-spiritual values are quite high. One of the places in which the manuscripts are saved is the library of the parliament that belongs to Grand Natonal Assembly of Turkey. In this work a general evaluaton was made by taking the inventory of Turkish manuscripts about literature and giving the informaton about their identfcaton tag.

Keywords