İNSAN HAKLARI VE DİN DEĞİŞTİRME

Author:

Year-Number: 2015-18
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-06 17:11:53.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 8-21
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Din değiştirme olgusunun temel insan hakları çerçevesinde ele alınacağı bu yazıda din değiştirmenin sebep ve sonuçları itibariyle sosyolojik perspektiften bir değerlendirilmesi yapılacaktır. Din değiştirme olgusu hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra dinî özgürlük modelleri yani din değiştirme ile zorla din değiş- tirtme arasındaki ayrım üzerinde durulacaktır. Din değiştirme bireysel bir tercih iken, zorla din değiştirme çoğu zaman kınanır. Bu incelemede din değiştirme olgusundan söz ederken, insanların bir hak arayışına girerek dinlerini değiştirmelerinden ziyade yaşanan modernleşme ve sekülerleşme sürecinin etkilerinin en özel, en mahrem alanlarda dahi izlenebildiği, insanların kendilerini kuşatan kutsalların etkisinden özgürleşerek dinlerini değiştirebildikleri, yani din değiş- tirme özgürlükleri olduğunu üzerinde durulacaktır

Keywords

Abstract

In this paper, the phenomenon of religious conversion and its reasons and consequences (including social, economic, religious, and psychological) will be examined in sociological perspectve by dealing with basic human rights. Afer briefly presentng the informaton about the phenomenon of religious conversion and its reasons and consequences in sociological perspectve, I note the importance of models of religious freedom, or distncton between convertng and proselytzing. Conversion is an individual choice, but proselytzing is stgmatzed. The basic theme of this study of religious conversion is that the effects of modernizaton and secularizaton had also seen in the most intmate or private sphere.

Keywords