AHMET HAMDİ AKSEKİ’NİN TARİHÇİ KİMLİĞİ

Author:

Year-Number: 2015-17
Number of pages: 322-343
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ahmet Hamdi Akseki’nin tarih alanında “Hâtemu'l Enbiya Hakkında En Çirkin Bir İsnadın Reddiyesi” ve “Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhi’s-selâm ve Müslümanlık” olmak üzere iki müstakil eseri bulunmaktadır. O aynı zamanda bir çok eserinde de değişik vesilelerle tarihi konulara yer veren bir yazardır. Saltanat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerini yaşamış bir kimse olması sebebi ile, Akseki hakkında yapılmış her çalışma aynı zamanda yakın tarihimize de ışık tutması bakımından önemlidir. Bu makalemizde onun tarih ile ilgili eserleri tanıtılarak tarihçi kimliği ele alınmaktadır.

Keywords

Abstract

Ahmet Hamdi Akseki had two self-contained works in the feld of history which are "The Refusal of an Ugliest Ascripton About the Last Prophet" and “Our Prophet Muhammad (peace be up on him) and Islam” At the same tme he was also a writer who wrote historical issues on different occasions in his many works. Since he lived Otoman Reign, Consttutonal Monarchy and Turkish Republic periods, each study which was done about Akseki is important on account of shedding light on the recent history at the same tme. In this artcle, his works regarding history will be introduced and his historian identty will be discussed

Keywords