JOHN RAWLS’UN ÇOĞULCULUĞUNUN SINIRLARI

Author:

Number of pages: 298-319
Year-Number: 2015-18

Abstract

Bu makale John Rawls tarafından hem Politcal Liberalism (Siyasal Liberalizm) hem de Law of Peoples’ta (Halkların Yasası) savunulan türden bir çoğulculu- ğun noksanlıklarını gündeme getirmektedir. Burada meşru olan ve meşru olmayan arasındaki ayrımın makuliyet ve ahlakilik ile kotarılmaya çalışılmasının, Rawls’un yaklaşımının siyasalın-politik olanın (durumun) ehemmiyetini bihakkın kavramasına mani olduğu ifade edilmektedir. Dışlayıcı tutumlar akıl ile temellendirilir şekilde sunulmakta ve siyasetin antagonistik boyutu dikkate alınmamaktadır. Bu makale ayrıca, Rawls’un, “düzgün” hiyerarşik toplumlara olan atına rağmen, batılı liberal modelin evrensele teşmili anlamına gelen “gerçek- çi ütopya” düşüncesini de ele almaktadır.

Keywords

Abstract

Keywords