AHMET AĞAOĞLU: HAYATI, ESERLERİ VE DİN EĞİTİM-ÖĞRETİMİ GÖRÜŞLERİ
Ahmet Agaoglu: His Life, Works and his Religion, Educaton-Teaching Views

Author : -Şeref GÖKÜŞ
Number of pages : 193

Abstract

İkinci Meşrutyet Dönemi, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurtuluşu için her türlü konunun en ince ayrıntsına kadar incelendiği çok önemli bir zaman dilimidir. Buna binaen dönemin aydınları mensubu oldukları süreli yayınlarda genellikle “Bu devlet nasıl kurtulur?” sorusunun cevabını aramışlardır. Bu aydınlardan biri olan Ahmet Ağaoğlu, hem Kafasya bölgesini hem Avrupa’yı hem de Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerini bizzat yaşayarak gören ender şahsiyetlerden birisidir. Nitekim Ağaoğlu bu üç farklı coğrafyada elde etiği tecrübeleri harmanlayarak daima mensubu bulunduğu Türk toplumunun istfadesine sunmaya gayret etmiştir. Bu araştırmada onun ailede, mekteplerde, camilerde yapılan din eğitim ve öğretimine nasıl baktığı, neleri eleştirdiği ve hangi hususlara dikkat çektiği üzerinde durulmaktadır.

Keywords

Ağaoğlu, din, ahlak, aile, cami, eğitm, öğretm

Read: 2,149

Download: 1,084