Bir İnsan Nasıl İnthar Bombacısı Olur: İnthar Eylemlerinin Dinamikleri Üzerine Bir Model Denemesi

Author:

Year-Number: 2011-10
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-02 15:20:58.0
Language : İngilizce
Konu :
Number of pages: 158-173
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Makalede inthar eyleminin hangi dinamiklerin etkisinde gerçekleştği üzerine bir model denemesi yapılmakta ve bu modelden hareket ederek inthar eylemlerinin açıklanmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir. İnthar eylemleri, genelde son çare olarak hayat görülen değer ve menfaatler tehlike altna girdiğinde ya da böyle algılandığında kullanılan bir karşı koyma biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. İleri sürdüğümüz modelimize göre, işgal ve askeri müdahale bu karşı koyma biçimini hareketlendiren fili durumlar yaratmakta; sosyal ve kişisel dinamikler ise uygun bir ortam yaratan çözücü formlar olarak devreye girmektedir. Bu noktada, örgütler teknik ve lojistk destek sağlamak suretyle eylemlerin dinamizmini ve devamlılığını sağlamaktadır. Sonuçta, inthar eylemleri, işgalin yıkıcı etkisi altnda şekillenen psikolojik, sosyolojik ve örgütsel faktörlerin bir kombinasyonu şeklinde gerçekleşmektedir.

Keywords

Abstract

Keywords